Henk Roelofs


Henk Roelofs
Organisatie: Oprichter en mede-eigenaar van LE-Network
Website: http://www.le-network.nl
 
1.Wie is Henk Roelofs en bij welke organisatie werkt hij? Wat is uw Passie?

Henk Roelofs werkt als senior docent bij de Stenden Hogeschool, daarnaast is hij oprichter en mede-eigenaar van LE-Network.

Mijn passie is "ondernemenderwijs" (edupreneurial), het realiseren van synergie tussen onderwijs en ondernemerschap in een ondernemende omgeving. Door authentieke leeromgevingen zoals LE-Games, de internationale leerbedrijven (International Learning Companies op MBO & HBO), door Micro project system in Burundi op te zetten, etc, ...waarbij ik waar mogelijk ons “Learning Entrepreneurship Network” probeer in te zetten.
2. Jongeren willen op een actieve manier worden uitgedaagd, waarom past dit bij het ondernemerschap spel van LE-Game?

Onze geglobaliseerde samenleving heeft leermethodes nodig die passen in de mindset van de huidige generatie: zoals LE-Game (Learning Entrepreneurship).

In het Ondernemerschap spel “LE-Game” kunnen deelnemers de praktijk van het ondernemen in al zijn aspecten ervaren. Ze leren toegevoegde waarde realiseren in een omgeving met concurrentie: geld verdienen door te (onder)handelen. Ze worden uitgedaagd tot het maken van fouten en ervan te leren. Opportunities  oppakken dan wel voorbij laten gaan. Vraaggestuurd leren, met het credo: success drives success. Met LE-Game, eerste ondernemende stappen zetten in de préfase van ondernemerschap.

3. De rol van de docent is ook belangrijk in het ontwikkelen van talenten bij jongeren, hoe betrekt u de docent bij het spel en krijgt het een vervolg in de rest van de opleiding?

De docent kan het spel gebruiken in de rest van het opleidingsprogramma. Vooral door te reflecteren op de spelervaringen. Daarvan hebben we diverse voorbeelden.

Bovendien kan de docent vragen formuleren over de ontwikkeling van het leerproces, de mate waarin bijvoorbeeld ondernemende ervaringen zijn opgedaan in LE-Game. Daartoe is een app ontwikkeld  waarin op een Likert-schaal (1,2,3,4,5) de deelnemers de vragen zeer snel op hun mobiel kunnen beantwoorden. Ook kunnen emoties worden gemeten op een soortgelijke schaal van negatief, via neutraal naar positief.

Ten slotte: er is niet één LE-Game. Er zijn meerdere LE-Games die ingezet kunnen worden, met toenemende complexiteit. Zo kun je in LE-Game zilver bijvoorbeeld ervaren wat BTW betekent, in LE-Game goud zijn er buitenlandse markten en verschillende valuta.

4. Ondernemend gedrag wordt steeds belangrijker, organisaties vragen om medewerkers met ondernemende skills, wat vindt u van deze ontwikkeling?

Nogal logisch. Uit onze gedragsstijltesten blijkt dat ondernemers zo’n 25 % extroverter zijn. In onze spelsimulatie LE-Game blijken de deelnemers gemiddeld genomen ook extroverter te worden (ca. 4%).

Zie daartoe mijn publicaties, bijvoorbeeld;