LE network


LE Network

 

Ondernemenderwijs leren

 

LE-Network ontwikkelt simulatiespelen voor ondernemend onderwijs. De rollen simulatiespelen van LE-Network laat scholieren[1] op een interactieve manier kennis maken met ondernemerschap en/of met ondernemend gedrag. De simulatiespelen van LE-Network zijn een real-life-experience in een veilige omgeving. Hierin doen deelnemers unieke, educatieve ervaringen op in de préfase van (hun) ondernemerschap. Een leeromgeving waar “fouten maken” positief is voor hun leerproces en waarin ondernemerschap in theorie en praktijk spelenderwijs wordt verhelderd. De spelsimulaties kunnen in 1 uur, 1 dagdeel of in verschillende dagdelen  worden gespeeld. Van elke soort spelsimulatie zijn een aantal versies beschikbaar met toenemende complexiteit.


[1] Scholieren gebruiken voor MBO, studenten is HBO, leerlingen is VWO

 

De simulatiespellen zijn in te delen in twee thema’s:

 • Learning Entrepreneurship voor leerprocessen op het gebied van ondernemerschap en ondernemendheid (LE-Game)  
 • Logistic Operations voor logistiek en bedrijfsprocessen (LO-Game).
simulatiespellen

LE-Game; ondernemerschapspel

LE-Game is een spelsimulatie waarbij elke deelnemer een rol als zelfstandig ondernemer krijgt met het bijbehorende visitekaartje van zijn onderneming. In de totale markt opereren  handelaren, producenten en leveranciers met allemaal hetzelfde startkapitaal: € 2500. Deze waarde is vermeld op de activakant van de openingsbalans als voorraad grondstoffen (LEGO-materiaal) en (in beperkte mate) als kasgeld. Het Eigen Vermogen aan de passivakant is dan ook € 2500.

 

 

LO-Game; logistiek en productieorganisatie

LO-Game is een spelsimulatie waarbij elke deelnemer een rol als werknemer of als manager krijgt toegewezen in een bepaalde afdeling van een productieorganisatie. De productieorganisatie maakt LEGO-torens in opdracht van klanten. Dat gebeurt in een zestal afdelingen die samenhangen met specifieke functies van het bedrijfsproces

 

Leereffecten

Leerlingen, scholieren en studenten beoordelen de simulatiespelen minimaal met een 8. Leren is vooral ook een subjectief proces, want elke mens leert als individu zélf. Games bieden die mogelijkheid, maar wat bij een computergame mist zijn de intermenselijke factoren in de communicatie: houding en gedrag. LE-Games zijn dan ook geen computergames maar rollenspelen, juist met het oog op de menselijke interactie,  met veel mogelijkheden om met elkaar te communiceren. Natuurlijk kunnen  huidige ICT mogelijkheden daarbij worden ingezet, ICT-toepassingen als apps zijn ontwikkeld, om leerprocessen te meten.


De gedragsopbrengsten

Leren gaat op school vrijwel uitsluitend over kennis en vaardigheden. Gedrag en houding worden niet expliciet geleerd. Dat kan wel expliciet met LE Game! Nagenoeg al ons gedrag is geconditioneerd, dat wil zeggen dat ons gedrag is aangeleerd op basis van vroegere ervaringen en op basis van twee drijfveren, namelijk het nastreven van plezierige ervaringen en het vermijden van onplezierige ervaringen. Van jongs af aan laten wij ons leiden door deze drijfveren. We leren hoe we plezierige ervaringen verkrijgen en hoe we onplezierige ervaringen uit de weg gaan. Die ervaringen doe je op in LE Game.


Je kunt ook oefenen met een houding in LE Game. Bijvoorbeeld een houding van acceptatie, van niet-streven, van geduld, van vertrouwen, vriendelijkheid, mededogen, openheid, nieuwsgierigheid. Dikwijls is het heel lastig om zo’n houding aan te nemen. Dat kan door eerdere ervaringen waar je een blauwtje hebt gelopen, doordat te streng  bent voor jezelf, doordat je snel ongeduldig bent. Dat je inzicht krijgt in de noodzaak tot een andere houding is een waardevol leerelement in LE Game.

 

LE Game leert je

 • Om te gaan met mogelijkheden
 • Nadenken en nieuwe financiële mogelijkheden ontdekken
 • Snel beslissingen nemen
 • Je blikveld verruimen
 • Fouten maken positief te zien als leermoment

Toelichting leereffecten

 • LE Game leert je om met mogelijkheden om te gaan, de positieve emoties ervaren door  ondernemend met die mogelijkheden om te gaan.  Je zit in een situatie in je rol en je stelt jezelf de vraag: “Wat kan ik eraan doen?” , “Hoeveel verschillende mogelijkheden  kan ik bedenken? “ De houding : “Ik kan het niet veroorloven met de beperkte middelen ”… wekt droefheid op, negatieve emoties als hulpeloosheid, neerslachtigheid.  In LE-Game leer je dat te kantelen naar: “Hoe kan ik het me veroorloven dat..”. Die ondernemende instelling creëert mogelijkheden, enthousiasme, dromen.

 

 • LE Game leert je na te denken en nieuwe financiële mogelijkheden te ontdekken.  Als je het type mens bent dat gaat zitten afwachten tot de goede gelegenheid je overkomt, kun je wachten totdat je een ons weegt. Vergeet niet dat “geld” veelal hulpmiddel is! Veel zaken gebeuren niet zozeer doordat geld van eigenaar verandert maar doordat afspraken gemaakt worden.

 

 • LE Game leert je om snel beslissingen te nemen. Als je niet snel een beslissing kunt nemen zul je kansen missen. Kansen die komen en gaan. Weten wanneer je een besluit moet nemen is een belangrijke vaardigheid. In LE-Game kun je ervaring opdoen om die vaardigheid te leren.

 

 • LE Game leert ook je blikveld te verruimen, zodat je zaken kunt ontdekken.  Veel mensen houden namelijk hun oogkleppen op, waardoor ze nooit hun blikveld verruimen. Dingen leren zien die andere deelnemers niet zien, kansen die voor het oprapen liggen. Want: zodra je één kans ziet, zul je ze de rest van je leven blijven zien.

Toepasbaarheid

De simulatiespelen LE-Game en LO-Game en de verschillende versies daarvan zijn toepasbaar binnen het VO, VMBO, MBO en HBO. De duur van de spelsimulaties is afhankelijk van het aantal spelsessies. De spelversies zijn beschikbaar in meerdere talen, bijvoorbeeld zowel in het Nederlands als in de Engelse taal.

 

blije mensen