Leermiddelen


LE Network

 

Ervaar de impactvolste leermethode met rollensimulatiespelen. Als kennismaking voor economische vakken bijvoorbeeld tijdens het begin van het studiejaar (LE-Game). Als onderdeel/onderdelen van een lesprogramma “ondernemerschap” of “bedrijfskunde” (LE-Game & LO-Game). Om voor logistiek studenten de supply-chain te visualiseren of afstemmingsproblematiek laten ervaren (LO-Game). Als kennismaking met gedrag of analyseren van teamsamenstelling (LE-Behaviour). Nieuw is de mogelijkheid van het meten van gedragsverandering door vragenlijsten met behulp van de mobiele versie van de gedragsstijltesten. Daarnaast kunnen leerervaringen en emoties tijdens leerprocessen  worden gemeten op een Likert-schaal (1,2,3,4,5) middels LE-App.

 

LE-Game ondernemerschap spel

In het Ondernemerschap spel ‘LE-Game’ kunnen deelnemers de praktijk van het ondernemen in al zijn aspecten te ervaren, zoals het scheppen van toegevoegde waarde en het voortdurend bloot staan aan concurrentie. Doelstelling voor elke deelnemer is een succesvolle winstgevende onderneming te worden en te blijven. Dat vergt ontwikkeling van de ondernemerschapscompetenties van de deelnemers. Waarbij fouten maken positief is omdat je ervan leert.

 

LO-Game

In het Logistiek spel ‘LO-Game’ ervaren deelnemers de logistiek en het operations management van bedrijfsprocessen van binnenuit in de productieorganisatie. De doelstellingen zijn afhankelijk van de versies: zo staat de eerste spelversie in het teken van het inzicht verwerven in operationele processen, in het ervaren van hokjes denken in eigen koninkrijkjes. In daaropvolgende versies laten deelnemers ervaren wat operationeel management is, wat kostprijsberekening inhoudt, hoe flexibele klantenwensen de zaken complexer maakt. In houding en gedrag is het leiderschap en management goed waarneembaar.

 

LE-Behaviour

Een gedragsstijlscan ‘LE-Behaviour’  met workshop, die snel de gedragsstijl in relatie tot de omgeving én in relatie tot uw teamleden in beeld brengt. De gedragsstijlscan gaat uit van de verandering in gedrag. Van de Basis gedragsstijl (het onbewuste gedrag) naar de Responsgedrag (hoe reageer je op de omgeving). In de gedragsstijl scan wordt deze relatieve verschuiving in gedrag gemeten.

 

Nieuwe LE-APP

LE App

De ervaringen opgedaan in de spelsimulaties kunnen met LE-App razendsnel worden gemeten en getoond. Met behulp van de smartphone of tablet kunnen snel testen worden afgenomen. Die testen vullen een database, waarna berekeningen gemaakt kunnen worden en verbanden onderzocht.

 

Toepasbaarheid

De simulatiespelen LE-Game en LO-Game zijn toepasbaar binnen het VO, VMBO, MBO en HBO. De duur van de spelsimulaties is afhankelijk van het aantal spelsessies. Zowel in het Nederlandse als in de Engelse taal.

Meer weten? Kijk op www.le-network.nl of neem contact op via contactformulier (http://le-network.nl/contact/) of bel naar  06 13045086 (Ronald Zuidema).

simulatiespellen