Certificaat Ondernemerschap


In vrijwel elk onderwijsprogramma in het hbo wordt tegenwoordig aandacht besteed aan ondernemerschap en ondernemendheid. Het Certificaat Ondernemerschap voor het hoger onderwijs is een hulpmiddel om deze initiatieven te stimuleren, te herkennen en te erkennen. Het biedt een oplossing voor het inhoudelijk vormgeven van onderwijsprogramma’s zoals bijvoorbeeld bij minor opleidingen waarin ondernemerschap en ondernemendheid een belangrijk onderdeel zijn. Tevens biedt het houvast bij het borgen van de kwaliteit van deze onderwijsprogramma’s.

Presentatie lancering vernieuwd hbo Certificaat Ondernemerschap op 10.04.2014

Twee deelcertificaten

Het Certificaat Ondernemerschap bestaat uit twee deelcertificaten. Het eerste deelcertificaat geeft studenten de basiskennis en vaardigheden. Dit deel wordt op school afgerond, bijvoorbeeld in een student company. Het tweede deelcertificaat is een verdieping. Dit deel wordt afgesloten met een landelijk examen. De examenonderdelen kunnen per onderwijsinstelling op een verschillende manier worden aangeboden en er kunnen vrijstellingen worden verleend.


Studenten die het Certificaat Ondernemerschap hebben behaald, beschikken over de basiskennis en -vaardigheden die nodig zijn om een eigen onderneming te starten.


Kijk ook op www.certificaatondernemerschap.nl