GoFuture


Go Future

 

GoFUTURE: ONDERNEEM JE TOEKOMST
De digitale leerlijn GoFuture bereidt scholieren voor op hun toekomst, waar een ondernemende attitude en 21e-eeuwse vaardigheden centraal staan. GoFuture combineert ondernemerschap met spelelementen (‘gamificatie’), klassiek onderwijs met een digitale leeromgeving en autonomie met samenwerken. Studenten denken na over zichzelf, wat ze willen en kunnen, vormen een team en zetten samen een onderneming op. Docenten nemen hierbij de rol aan van coach en werken samen met lokale ondernemers om de jonge ondernemers het beste uit zichzelf te laten halen.

De onderneming die studenten starten kan van alles inhouden, zolang het maar aansluit bij hun eigen toekomstdromen: van een webshop opzetten tot een concert of een liefdadigheidsactie organiseren en van zelfgemaakte spullen verkopen tot een bezorgdienst starten. Wat ze ook ondernemen, ze groeien als ondernemer en als persoon. Ze leren keuzes te maken en verantwoordelijkheid nemen.
GoFuture biedt een complete invulling voor de keuzedelen Oriëntatie op Ondernemerschap en Ondernemend gedrag voor het mbo. Het programma kan door docenten zelf worden aangevuld met specifieke opdrachten.

 

GoFutue Canvas Model


Motiveren
GoFuture beoogt boven alles de scholieren te motiveren. Hierbij zijn de spelelementen (‘gamificatie’) cruciaal, aangezien deze direct aansluit bij de belevingswereld van de studenten. Daarnaast zet GoFuture in op de drie belangrijkste factoren voor intrinsieke motivatie: autonomie, competentie en verbondenheid.

Coaching van de docenten
Voor de implementatie van deze ondernemende leerlijn is het mogelijk dat de docenten worden gecoacht. Deze coaching wordt aangepast aan de wensen van de specifieke school, afhankelijk van de ervaring met gamificatie en ondernemerschap. De coaching richt zich op hoe gamificatie toegepast kan worden in het onderwijs, hoe ondernemerschap gestimuleerd kan worden en hoe deze twee interacteren. Docenten krijgen inzicht in hoe ze studenten extra kunnen motiveren, kennis en ervaring die ook buiten GoFuture direct toepasbaar is.

Doelgroep GoFuture
GoFuture is toepasbaar binnen ROC, AOC en vakscholen. De lengte en inhoud van GoFuture kan aangepast worden aan de context van uw school.

Meer weten?
Klik hier.