Leermiddelen


Keuzedeel Ondernemerschap van PERSPECTIEF

Het keuzedeel Ondernemerschap mbo van PERSPECTIEF is ontwikkeld op basis van informatie en waardevolle feedback vanuit het werkveld. De reacties zijn positief! Docenten en studenten waarderen dat zij de beroepspraktijk duidelijk herkennen in voorbeelden en opdrachten. Het lesmateriaal is up-to-date en de opbouw van de losse modules, het niveau en de kwaliteit van het leerplatform zijn zeer positief ontvangen. Ten slotte is ook de aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding een mooi voordeel.

 

Keuzendeel Ondernemerschap van PERSPECTIEF

 

Lees meer

 

De Wereld van de Ondernemer

Voor het mbo zijn er de volgende methodes.

 

Ondernemend gedrag niveau 3 – 4,

 

 

Met Ondernemend Gedrag niveau 3 – 4 gaat de student aan de slag met zijn ondernemende
vaardigheden en zijn ondernemend gedrag.

 

Ondernemend gedrag niveau 1 – 2, 

 

 

Met Ondernemend Gedrag niveau 1 – 2 gaat de student aan de slag met zijn ondernemende vaardigheden en zijn ondernemend gedrag.

 

Oriëntatie op ondernemerschap

 

Oriëntatie op ondernemerschap

 

Met Proeven van ondernemerschap oriënteert de student zich op zijn mogelijkheden als
zelfstandig ondernemer.

 

Ondernemerschap mbo.

 

 

Met De kern van ondernemen bereidt de student zich voor op een eigen bedrijf.
Stap voor stap werkt hij aan zijn ondernemerschap: doen, ervaren en voelen.

Voor elke methode geldt:

Boek of digitaal
Alle methodes zijn zowel als boek als digitaal beschikbaar.

 

Vragen en opdrachten
Elk hoofdstuk bevat vragen en opdrachten.

 

Keuzedeel
De methodes sluiten volledig aan bij de keuzedelen.

 

Docentenhandleiding
Elke methode heeft een uitgebreide docentenhandleiding.

 

Examenportfolio Ondernemerschap
De delen van de methodes worden afgesloten met opdrachten voor een examenportfolio,
ter voorbereiding van het examen.

 

Examens
Examens zijn beschikbaar.

 

De overheid geeft ruimte aan mbo-scholen om hun aanbod te flexibiliseren. Met keuzedelen wordt dat mogelijk gemaakt. Er ontstaat zo de mogelijkheid om nieuwe onderwerpen extra onderwijstijd te geven. Digitale vaardigheden zijn breed onderbelicht in het onderwijs en leerbedrijven klagen over het niveau van de stagiaires. Scholen grijpen keuzedelen aan om een brug te slaan en komen tegemoet aan de grote behoefte naar digitale vaardigheden.

 

vanbuurtICT biedt voor verschillende keuzedelen lesmateriaal aan:

1  keuzedeel Digitale vaardigheden - Basis

2  keuzedeel Digitale vaardigheden - Gevorderd

3  keuzedeel Verdieping software

 

 

Meer weten? Lees hier meer of neem contact op via info@vanbuurtict.nl of neem contact op met Martin Landsman (06-12537110).

 

Ervaar de impactvolste leermethode met rollensimulatiespelen. Als kennismaking voor economische vakken bijvoorbeeld tijdens het begin van het studiejaar (LE-Game). Als onderdeel/onderdelen van een lesprogramma “ondernemerschap” of “bedrijfskunde” (LE-Game & LO-Game). Om voor logistiek studenten de supply-chain te visualiseren of afstemmingsproblematiek laten ervaren (LO-Game). Als kennismaking met gedrag of analyseren van teamsamenstelling (LE-Behaviour). Nieuw is de mogelijkheid van het meten van gedragsverandering door vragenlijsten met behulp van de mobiele versie van de gedragsstijltesten. Daarnaast kunnen leerervaringen en emoties tijdens leerprocessen  worden gemeten op een Likert-schaal (1,2,3,4,5) middels LE-App.

 

LE-Game ondernemerschap spel

In het Ondernemerschap spel ‘LE-Game’ kunnen deelnemers de praktijk van het ondernemen in al zijn aspecten te ervaren, zoals het scheppen van toegevoegde waarde en het voortdurend bloot staan aan concurrentie. Doelstelling voor elke deelnemer is een succesvolle winstgevende onderneming te worden en te blijven. Dat vergt ontwikkeling van de ondernemerschapscompetenties van de deelnemers. Waarbij fouten maken positief is omdat je ervan leert.

 

LO-Game

In het Logistiek spel ‘LO-Game’ ervaren deelnemers de logistiek en het operations management van bedrijfsprocessen van binnenuit in de productieorganisatie. De doelstellingen zijn afhankelijk van de versies: zo staat de eerste spelversie in het teken van het inzicht verwerven in operationele processen, in het ervaren van hokjes denken in eigen koninkrijkjes. In daaropvolgende versies laten deelnemers ervaren wat operationeel management is, wat kostprijsberekening inhoudt, hoe flexibele klantenwensen de zaken complexer maakt. In houding en gedrag is het leiderschap en management goed waarneembaar.

 

LE-Behaviour

Een gedragsstijlscan ‘LE-Behaviour’  met workshop, die snel de gedragsstijl in relatie tot de omgeving én in relatie tot uw teamleden in beeld brengt. De gedragsstijlscan gaat uit van de verandering in gedrag. Van de Basis gedragsstijl (het onbewuste gedrag) naar de Responsgedrag (hoe reageer je op de omgeving). In de gedragsstijl scan wordt deze relatieve verschuiving in gedrag gemeten.

 

Nieuwe LE-APP

LE App

De ervaringen opgedaan in de spelsimulaties kunnen met LE-App razendsnel worden gemeten en getoond. Met behulp van de smartphone of tablet kunnen snel testen worden afgenomen. Die testen vullen een database, waarna berekeningen gemaakt kunnen worden en verbanden onderzocht.

 

Toepasbaarheid

De simulatiespelen LE-Game en LO-Game zijn toepasbaar binnen het VO, VMBO, MBO en HBO. De duur van de spelsimulaties is afhankelijk van het aantal spelsessies. Zowel in het Nederlandse als in de Engelse taal.

Meer weten? Kijk op www.le-network.nl of neem contact op via contactformulier (http://le-network.nl/contact/) of bel naar  06 13045086 (Ronald Zuidema).

 

simulatiespellen

 

Educatieve Uitgeverij Sarphati

Uitgeverij Sarphati in het kort

Uitgeverij Sarphati is uitgever van mbo-lesmateriaal. Onze methode De Handelsroute is een compleet aanbod aan leermiddelen voor het mbo-handelsonderwijs. Bij Sarphati staat de docent centraal.
Klik hier en lees wat wij als educatieve uitgeverij voor uw roc betekenen!

 

 

 

Beschikbaar: 3 keuzedelen + kop-opleiding

Per 2016-2017 hebben wij daarom als educatieve Uitgeverij Sarphati de volgende keuzedelen, zowel op papier als online, voor u beschikbaar:

  1. Ondernemend gedrag (entree, niveau 2 en niveau 3/4)
  2. Oriëntatie op ondernemerschap (niveau 2 en niveau 3/4)
  3. Ondernemer mbo (niveau 4)

Ook hebben wij de kop-opleiding Vakman Ondernemer voor u klaar staan.

 

Keuzedelen Sarphati mbo-breed inzetbaar

Ons lesmateriaal voor ondernemerschap is breed inzetbaar. Van horeca tot kappers en van retail tot bouw – ons lesmateriaal is bedoeld voor de volle breedte van het mbo!

Visie & focus

Arbeidsmarkt stevent af op ondernemend gedrag en ondernemerschap
Wij geloven dat de arbeidsmarkt vraagt om ondernemend gedrag en ondernemerschap.
Deze thema’s zijn een must geworden om uw studenten meerwaarde te bieden op de arbeidsmarkt. De komende jaren zal ondernemend gedrag nagenoeg in alle branches trending topic zijn.

Extra bagage voor uw student, in welke sector dan ook
Ons aanbod is inzetbaar bij alle opleidingen. De zorgvuldig gekozen opzet biedt uw studenten extra bagage waarmee zij een streepje voor krijgen op de arbeidsmarkt.

Overige keuzedelen
Als niche-uitgever voor retail (inclusief logistiek) en ondernemerschap, zullen wij in de ontwikkeling van keuzedelen ons blijven focussen op díe keuzedelen die uw studenten extra bagage en meerwaarde meegeven op de arbeidsmarkt.


Bekijk onze pagina met mijlpalen en zie waarmee en hoe wij ons lesmateriaal en lesaanbod continu blijven ontwikkelenAfspraak? Meer informatie?
Neem gerust contact met ons op!
Adres: Horaplantsoen 20 / 6717 LT te Ede
Tel: 0318 - 648 522
E-mail: info@uitgeverij-sarphati.nl

EBC*L.nl | Voor Lifelong Learning

“Ondernemerschap ontwikkelen en stimuleren bij jonge mensen” is wat EBC*L Nederland verbindt met het onderwijs!
 
Bij onderwijsinstellingen in Nederland, maar ook in Europa, kunnen leerlingen/studenten een onderwijsprogramma van EBC*L International volgen en hiervoor een certificaat ontvangen. De programma’s van EBC*L worden in het Nederlands, Engels of Duits gegeven. EBC*L Nederland heeft dan ook samenwerkingscontracten met zowel het voortgezet onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs. Op onze pagina examineren (http://ebcl-nederland.nl/certificering/) vindt u de opzet en werkwijze  van  de examinering en het certificeringssysteem.
 

De EBC*L certificaten bij u op school
Indien u belangstelling heeft om het EBC*L programma te willen voeren kunt u contact met ons opnemen en wij komen bij u langs om de ins en de outs te bespreken. Wij beantwoorden uw vragen, wij leren elkaar kennen, stemmen verwachtingen op elkaar af en toetsen of u voor accreditering in aanmerking komt of wil komen.


Accreditatie:
Momenteel zijn er in Nederland al meerdere scholen waar EBC*L  in de opleidingen wordt aangeboden. Dit ook ter voorbereiding op het EBC*L examen. Om dit ook te kunnen doen dient uw organisatie EBC*L geaccrediteerd te zijn. Nadat uw organisatie is geaccrediteerd ontvangt deze de EBC*L licentie. EBC*L Nederland hanteert voor de accreditatie een procedure welke is voorgeschreven door EBC*L internationaal te Wenen. Deze procedure toetst of uw school het EBC*L programma organisatorisch en inhoudelijk kan organiseren en aanbieden. Het afnemen en corrigeren van het examen is de verantwoordelijkheid van EBC*L

http://ebcl-nederland.nl


Er zijn programma’s voor het MBO met EBC*L certificaten?

  • MBO niveau 2 en 3 en volwasseneneducatie

•    EBC*L LifeManagement Programma
•    EBC*L Enterprise, het startende ondernemersprogramma

  • MBO niveau 4 en volwasseneducatie EBC*L A en B

•    Ondernemen en bedrijfsvoering EBC*L niveau A.
•    Ondernemen met business planning, marketing en verkoop, EBC*L niveau B.

 

  • Voor MBO+ en als aansluiting op het HBO

•    EBC*L C

 

Lees meer

Codename Future

Codename Future ontwikkelt digitaal lesmateriaal voor het onderwijs

De maatschappij van vandaag vraagt om jongeren met ondernemend gedrag, die initiatief nemen, kansen zien en grijpen. Deze soft skills bezit niet iedereen van nature. De methode ‘Ondernemend gedrag in je loopbaan’ geeft jongeren inzicht in zichzelf en de mogelijkheden om ondernemende vaardigheden te ontwikkelen tijdens de BPV of loopbaan.

 

De methode is een invulling voor de Keuzedelen ‘Ondernemend gedrag niveau 1/2 en niveau 3/4’ en kan verdieping geven aan Loopbaan en Burgerschap.

 

Speerpunten van de methode ‘Ondernemend gedrag in je loopbaan’:

  Zorgt voor ondernemende, gemotiveerde jongeren
  Invulling voor Keuzedeel Ondernemend gedrag voor 1 & 2 en 3 & 4
  De belevingswereld en leefomgeving van de jongeren staat centraal
  Jongeren leren van en met elkaar: peer-education

 

 

Ondernemend Gedrag niveau 1-2   Ondernemend Gedrag niveau 3-4
Ondernemend Gedrag niveau 1-2   Ondernemend Gedrag niveau 3-4