Geschikt als keuzedeel Ondernemerschap MBO


Ondernemen is Doen

 

 

Ondernemen is doen is een afwisselende methode ondernemerschap voor het mbo. In de methode werkt de leerling stapsgewijs naar een compleet ondernemingsplan toe. De herziene uitgave is nog beter afgestemd op de inhoud van het sectoroverstijgende keuzedeel Ondernemerschap mbo en de kwalificatie Ondernemend vakmanschap (niveau 3-4).

 

 

Ondernemen is Doen

 

De kracht van Ondernemen is doen

Ondernemen is doen bestaat uit een leerwerkboek en een digitaal oefen- en toetsprogramma. De kracht van het leerwerkboek is dat theorie, voorbeelden en opdrachten bij elkaar staan. Deze opbouw vergroot de mogelijkheid voor de leerling om het lesmateriaal zelfstandig door te nemen. Bij de methode is veel extra materiaal om de leerlingen te ondersteunen en op gang te helpen met het starten van zijn onderneming.

Opbouw leerwerkboek

Het leerwerkboek is opgebouwd uit twee delen: Ondernemingsplan en Ondernemerschap. In het deel Ondernemerschap staan de vragen en opdrachten om de aangeboden uitleg te verwerken. De leerling werkt via portfolio-opdrachten stapsgewijs toe naar een eigen ondernemingsplan.

In het deel Ondernemerschap werkt de leerling aan de vaardigheden en kennis die nodig zijn om je eigen onderneming te starten en te leiden. De leerling bouwt hierbij een compleet portfolio op met eindproducten waarmee hij kan aantonen dat hij over de vaardigheden beschikt om een onderneming zelfstandig te beheren.

Meer weten?

Ga naar onze website en vraag een gratis proefkatern aan of neem contact op met de afdeling voorlichting via 033-4650831 of voorlichting@uitgeverij-deviant.nl.

 

 

 

 

 

Uitgeverij Deviant, hart voor onderwijs