20-80 Learning


20-80learning: de mogelijkheid om onderwijs te ontsaaien!

 

Een leerproces verloopt beter als een deel van het lesprogramma zonder directe beoordeling is: door toepassingsgerichtheid ervaart de puber wat leren is. 20-80learning focust op de jonge mens. In 2012 ontving het International Business College de Onderwijsprijs en in 2014 kreeg 20-80learning de European Enterprise Promotion Award voor Nederland. In oktober 2014 werd 20-80learning Runner Up in Europa.

 

Na 40 jaar werken in het VO constateert Van der Ham dat er sinds 1970 weinig veranderd is de rolverdeling docent en leerling en dat de aansluiting op MBO, HBO en WO onvoldoende is. Ook is de vraag of de pubers tot passende prestaties komen als we kijken naar de havoproblematiek betreffende doorstroomcijfers en examenresultaten, waarmee VO-scholen kunnen worstelen. Bovendien zijn loopbaankeuzes voor pubers lastig. Vervolgens is er desinteresse vanuit leerling door ‘saaie’ lessen in bovenbouw VO. Daarbij proeft Van de Ham gebrek aan gedrevenheid bij veel docenten, die weinig tijd hebben om creatief te zijn. Onze jeugd is onbegrensd door de individualisering, democratisering, social media en de veranderde rol van opvoeders: dus tijd voor aanpassingen!

 

Onderwijs dient ontsaaid te worden. 20-80learning houdt in dat iedere puber de mogelijkheid krijgt om zijn reguliere opleiding te doen in 80% van de tijd gedurende anderhalf jaar. In de overige 20% volgt de leerling een dag in de week een geheel ander programma waarin ondernemendheid, creatief denken, research, metacognitie, vraaggestuurdheid, zelfvoldaanheid, vervolgstudie en competentieontwikkeling van groot belang zijn. 20-80learning brengt de leerling op voorsprong door ander onderwijs te geven met vakken als psychologie, communicatie, ondernemen, buitenschools leren, Spaans of Chinees, gastlessen en 10 dagen op het HBO. De voordelen voor de school zijn groot: generen van ondernemendheid, profilering in de regio, uit onderzoek (DUO Onderwijsonderzoek) in 2014 bleek dat er voor 23% betere aansluiting op HBO is en gemotiveerde docenten mede dankzij 20-80learning. 20-80learning personaliseert het onderwijs en is bovendien geschikt als excellentieprogramma met erkenning van het ministerie van Economische Zaken.

 

Op dit moment zijn er 23 20-80learningscholen en 10 scholen die zich orienteren om te gaan werken binnen dit concept.

 

Het reguliere onderwijs beschrijft eisen in het PTA voor consensus en een directe lijn richting het Centraal Examen: prima. Als een puber bewust op intrinsieke motivatie werkt aan zijn leerbehoefte zonder becijfering, werkt dat uitstekend. Een leerling moet competenties versterken; dan is het veilig zonder becijfering. In de 20% kunnen leerling en docent nieuwe dingen uitproberen. Het klinkt paradoxaal: het onderwijs is goed geregeld met weloverwogen eindtermen richting het CE en vervolgstudies. Hoe verklaren we dan dat pubers school anno 2015 als saai ervaren en dat er gemiddeld 35% uitval op MBO, HBO en WO is? Het is toch vreemd dat een leerling na 8 jaar PO en 4 – 6 jaar VO geen studiekeuze kan maken: frustrerend voor alle partijen. Wel vraagt Van der Ham zich serieus af wat deze uitval de Nederlandse staat per jaar kost!

Ondernemend onderwijs; gepersonaliseerd onderwijs

Leren gaat in vier belangrijke stappen: altijd en voor iedereen.
Mensen hebben voorkeurstijlen in het leren, althans dat denken vele mensen. En zeker de puber denkt vaak alleen in stap 4: ik begrijp het wel ( en hoef dus niets te doen) of ik begrijp het niet (en hoef ook niets te doen).

 

Leren bestaat altijd uit de volgende te nemen stappen:

  1. reproductie
  2. toepassing level 1
  3. toepassing level 2
  4. inzicht

 

Het is goed om als docent, coach, begeleider te weten dat leren altijd in deze stappen gaat.
Als een kind leert lopen, valt het ook een aantal keren. Door deze toepassing leert het keuzes te maken, krijgt het inzicht in waar wel te lopen en waar niet. Onze jeugd leert het liefst reproductief of inzichtelijk. De stappen 2 en 3 zijn namelijk het meest vermoeiend en kosten tijd. Huiswerk maken zitten in die stappen. 20-80learning maakt aan de leerlingen duidelijk dat die stappen er zijn. Door de relatiegerichtheid op de IBC-, ISC- , IAC-, BRC,- en VMBO Business-dagen, krijgt de leerling vaker positieve en negatieve feedback: een kans voor ons allen! Het 20-80learning-onderwijs onderscheidt zich, omdat het voor:

 

30% van de tijd:

• ondernemende vaardigheden versterkt en zich geheel richt op business, ondernemerschap en ondernemendheid

 

20% van de tijd LOB-gericht is:

• aansluiting zoekt met het hbo door een speciaal door het hbo ontwikkelde module voor IBC, IAC en ISC

 

20% van de tijd profielgericht:

• onderwijs is, waar ruimte is voor ontplooiing in het eigen profiel: Business, Art of Science

 

40% van de tijd de leerling triggert op:

• competenties / kwaliteiten op het gebied van 21ths century skills

 

 

 

 

www.20-80learning.nl