Leermiddelen


Keuzedelen

VMBO Economie en Ondernemen
Bent u op zoek naar lesmateriaal voor Economie & Ondernemen? Zoekt u een didactisch sterke methode? Wilt u uw leerlingen variatie bieden? Laat u zich dan informeren over PERSPECTIEF, een blended methode voor vmbo Economie & Ondernemen.

De lesmethode PERSPECTIEF biedt vele mooie en unieke voordelen, zoals:

  • De all-in prijs! Bij onze lesmethode hoef je verder niets meer aan te schaffen. Dus geen aparte kosten voor bijvoorbeeld docentlicenties.

  • Een standaard leerlinglicentie voor 2 leerjaren!

  • Het nieuwe leerplatform EduHint, met onder meer de functies voorlezen, zelf materiaal toevoegen en een leerlingvolgsysteem.
  • Dé blended lesmethode met de voordelen van digitaal en folio!
De profieldelen kennen een duidelijke structuur.
  • In elk hoofdstuk krijgt de leerling kennis aangeboden, ondersteund met voorbeelden rondom een fictief bedrijf.
  • Elke paragraaf sluit af met een samenvatting, waarna kennis- en begripsvragen volgen.
  • Elk hoofdstuk sluit af met kennis-, begrips- en toepassingsvragen, met aan het eind digitale test-je-kennisvragen. Zo raakt de leerling steeds meer vertrouwd met de stof. 

Bij elk hoofdstuk horen verschillende praktische opdrachten op drie niveaus. Hiermee kunt u differentiëren tussen bb-, kb- en gl-leerlingen. Vaak bevatten de opdrachten dezelfde stof, maar verschilt het niveau.

 
Neem voor meer informatie contact op met:
 
Sjoerd de Reus
Opleidingsadviseur vmbo
sdereus@ovd.nl
06-53874895

LE Network

Ervaar de impactvolste leermethode met rollensimulatiespelen. Als kennismaking voor economische vakken bijvoorbeeld tijdens het begin van het studiejaar (LE-Game). Als onderdeel/onderdelen van een lesprogramma “ondernemerschap” of “bedrijfskunde” (LE-Game & LO-Game). Om voor logistiek studenten de supply-chain te visualiseren of afstemmingsproblematiek laten ervaren (LO-Game). Als kennismaking met gedrag of analyseren van teamsamenstelling (LE-Behaviour). Nieuw is de mogelijkheid van het meten van gedragsverandering door vragenlijsten met behulp van de mobiele versie van de gedragsstijltesten. Daarnaast kunnen leerervaringen en emoties tijdens leerprocessen  worden gemeten op een Likert-schaal (1,2,3,4,5) middels LE-App.

 

LE-Game ondernemerschap spel

In het Ondernemerschap spel ‘LE-Game’ kunnen deelnemers de praktijk van het ondernemen in al zijn aspecten te ervaren, zoals het scheppen van toegevoegde waarde en het voortdurend bloot staan aan concurrentie. Doelstelling voor elke deelnemer is een succesvolle winstgevende onderneming te worden en te blijven. Dat vergt ontwikkeling van de ondernemerschapscompetenties van de deelnemers. Waarbij fouten maken positief is omdat je ervan leert.

 

LO-Game

In het Logistiek spel ‘LO-Game’ ervaren deelnemers de logistiek en het operations management van bedrijfsprocessen van binnenuit in de productieorganisatie. De doelstellingen zijn afhankelijk van de versies: zo staat de eerste spelversie in het teken van het inzicht verwerven in operationele processen, in het ervaren van hokjes denken in eigen koninkrijkjes. In daaropvolgende versies laten deelnemers ervaren wat operationeel management is, wat kostprijsberekening inhoudt, hoe flexibele klantenwensen de zaken complexer maakt. In houding en gedrag is het leiderschap en management goed waarneembaar.

 

LE-Behaviour

Een gedragsstijlscan ‘LE-Behaviour’  met workshop, die snel de gedragsstijl in relatie tot de omgeving én in relatie tot uw teamleden in beeld brengt. De gedragsstijlscan gaat uit van de verandering in gedrag. Van de Basis gedragsstijl (het onbewuste gedrag) naar de Responsgedrag (hoe reageer je op de omgeving). In de gedragsstijl scan wordt deze relatieve verschuiving in gedrag gemeten.

 

Nieuwe LE-APP

LE App

De ervaringen opgedaan in de spelsimulaties kunnen met LE-App razendsnel worden gemeten en getoond. Met behulp van de smartphone of tablet kunnen snel testen worden afgenomen. Die testen vullen een database, waarna berekeningen gemaakt kunnen worden en verbanden onderzocht.

 

Toepasbaarheid

De simulatiespelen LE-Game en LO-Game zijn toepasbaar binnen het VO, VMBO, MBO en HBO. De duur van de spelsimulaties is afhankelijk van het aantal spelsessies. Zowel in het Nederlandse als in de Engelse taal.

 

Meer weten?

Kijk op www.le-network.nl of neem contact op via contactformulier (http://le-network.nl/contact/) of bel naar  06 13045086 (Ronald Zuidema).

 

simulatiespellen

 

Keuzedelen

“Ondernemerschap ontwikkelen en stimuleren bij jonge mensen” is wat EBC*L Nederland verbindt met het onderwijs!
 
Bij onderwijsinstellingen in Nederland, maar ook in Europa, kunnen leerlingen/studenten een onderwijsprogramma van EBC*L International volgen en hiervoor een certificaat ontvangen. De programma’s van EBC*L worden in het Nederlands, Engels of Duits gegeven. EBC*L Nederland heeft dan ook samenwerkingscontracten met zowel het voortgezet onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs. Op onze pagina examineren (http://ebcl-nederland.nl/certificering/) vindt u de opzet en werkwijze  van  de examinering en het certificeringssysteem.

De EBC*L certificaten bij u op school?
Indien u belangstelling heeft om het EBC*L programma te willen voeren kunt u contact met ons opnemen en wij komen bij u langs om de ins en de outs te bespreken. Wij beantwoorden uw vragen, wij leren elkaar kennen, stemmen verwachtingen op elkaar af en toetsen of u voor accreditering in aanmerking komt of wil komen.


Accreditatie:
Momenteel zijn er in Nederland al meerdere scholen waar EBC*L  in de opleidingen wordt aangeboden. Dit ook ter voorbereiding op het EBC*L examen. Om dit ook te kunnen doen dient uw organisatie EBC*L geaccrediteerd te zijn. Nadat uw organisatie is geaccrediteerd ontvangt deze de EBC*L licentie. EBC*L Nederland hanteert voor de accreditatie een procedure welke is voorgeschreven door EBC*L internationaal te Wenen. Deze procedure toetst of uw school het EBC*L programma organisatorisch en inhoudelijk kan organiseren en aanbieden. Het afnemen en corrigeren van het examen is de verantwoordelijkheid van EBC*L.


http://ebcl-nederland.nl

Er zijn programma’s voor het VO met EBC*L certificaten?

  • Onderbouw VO

1) EBC*L LifeManagement Programma
2) EBC*L Enterprise, het startende ondernemersprogramma

  • Bovenbouw VO

EBC*L niveau A: Ondernemen en bedrijfsvoering.
EBC*L niveau B: Ondernemen met business planning, marketing en verkoop.

  • VO +

EBC*L C is een vervolg op EBC*L A en B

 

Lees meer

De keuzedelen bevatten een kleine hoeveelheid theorie, per paragraaf samengevat met een kernvraag. De vragen en opdrachten na elke paragraaf zetten de leerling vooral aan tot onderzoek en het maken van één of meerdere producten voor een (fictief) bedrijf. Elk keuzedeel eindigt met een serie opdrachten die als eindproduct kunnen dienen.
De keuzedelen zijn zo opgezet dat deze door leerlingen individueel of
in (homogene of heterogene) groepjes doorlopen kunnen worden. In de opdrachten wordt rekening gehouden met leerlingen van andere profielen.

 

Met het pakket “Ondernemend Onderwijs” worden leerlingen bewust gemaakt van hun
eigenschappen, vaardigheden en talenten, van waaruit ze een ondernemende houding kunnen ontwikkelen. Mensen met ondernemende instelling kunnen zich vervolgens doorontwikkelen tot ondernemers (met een commerciële achtergrond) en zullen een mini-onderneming opstarten.

Het lespakket bestaat uit 2 delen:

 

1. Ondernemend Onderwijs
Wie ben JIJ? Wat kun JIJ en wat vind JIJ leuk?
Hoe ondernemend ben JIJ? Schuilt er een ondernemer in JOU?
Wil JIJ een hondenuitlaat centrum oprichten of een IPod ontwerpen?

 

2. Onderneem: Pitch Jezelf!
De leerling wordt ‘bewezen’ ondernemend door het in de praktijk brengen en oefenen van ondernemende vaardigheden die je nodig hebt in de maatschappij. Leerlingen richten zich op de ‘soft skills’ van ondernemen
in het teken van het stimuleren van de ondernemingszin. Het geeft jongeren inzicht in zichzelf en de mogelijkheid om (ondernemende) vaardigheden te ontwikkelen waarmee zij zichzelf voorbereiden zodat zij goed kunnen functioneren in de maatschappij en hun toekomstige beroep.

 

Lees meer

 

Leren door te doen
Het didactische model van De Wereld van de Ondernemer is een geïntegreerde methodiek. Onze aanpak vormt een doorgaande leerlijn; van een ondernemende houding tot daadwerkelijk ondernemerschap. Het vormt een stapsgewijs proces op weg naar ondernemerschap.

Meer informatie: www.dwvdo.nl