Over ondernemend.nu


Ondernemend.nu is dé digitale toegangspoort tot alle relevante informatie over ondernemen en ondernemerschapsonderwijs in Nederland.


Ondernemend.nu biedt een platform waar informatie en kennis wordt gedeeld en wordt opengesteld voor iedereen die betrokken is bij, geïnteresseerd is in en/of wil deelnemen aan ondernemerschaps-onderwijs, zoals: leerlingen, studenten, docenten, scholen, bestuurders, bedrijven, instanties en ouders.

Ondernemend.nu stelt als hoofddoel om de doorstroom binnen het ondernemerschapsonderwijs van basisonderwijs tot wetenschappelijk onderwijs te bevorderen, door:  

  • alle activiteiten en mogelijkheden op het gebied van ondernemerschapsonderwijs voor iedereen bereikbaar te maken;
  • deze activiteiten en mogelijkheden op een inzichtelijke manier aan (toekomstig) gebruikers en belanghebbenden te presenteren;
  • de initiatieven en netwerken met elkaar te verbinden om zo het ondernemerschapsonderwijs te versterken.

Ondernemend.nu is een initiatief dat breed gedragen wordt door Netwerk Onderwijs en Ondernemerschap.

 

Advertorial mogelijkheden voor de website Ondernemend.nu:

 

Verschillende arrangementen worden aangeboden om de website beschikbaar te houden en de doorontwikkeling van de website mogelijk te maken.

 

De overheid heeft met het actieplan Onderwijs Onderneemt vanuit het AgentschapNL en nu RVO de doelstelling om ondernemendheid en ondernemerschap stevig te verankeren in de totale opleidingskolom gestimmuleerd. Zij ziet ondernemerschapskwaliteiten als een substantiële meerwaarde voor starters die als zelfstandig ondernemer of ondernemende medewerker de arbeidsmarkt betreden.

 

Vanuit de evaluatie van RVO is duidelijk naar voren gekomen dat het nu van groot belang is om initiatieven door te ontwikkelen, te verbinden en kennis te delen. Rode draad in dit geheel is het zorgdragen voor goed ondernemerschapsonderwijs waarin de ontwikkeling en doorstroommogelijkheden van de student van basisonderwijs tot de eerste stappen op de arbeidsmarkt centraal staan.