Netwerk Onderwijs en Ondernemerschap


Netwerk onderwijs en ondernemerschap

Het Netwerk Onderwijs en Ondernemerschap verbindt bestaande netwerken op het gebied van ondernemerschapsonderwijs van basisonderwijs tot en met wetenschappelijk onderwijs. In het Netwerk Onderwijs en Ondernemerschap participeren niet alleen onderwijsnetwerken maar ook netwerken van organisaties en instanties die hier nauw bij betrokken zijn.

Wat wil het Netwerk?

Doelstelling van de partners in het Netwerk Onderwijs en Ondernemerschap is om initiatieven, ervaring en kennis uit te wisselen en met elkaar te verbinden. Dit ten behoeve van verdere doorontwikkeling van de vele initiatieven en de verankering van ondernemerschapsonderwijs in de totale onderwijskolom.


De partners in het Netwerk zorgen er voor dat deze informatie via de website Ondernemend.nu beschikbaar is.