Diplomering in het hbo


Het hbo kent drie niveaus van diplomering: de Associate degree, het Bachelor- en het Master-diploma. De Associate degree is een vrij nieuw type opleiding, die meestal twee jaar duurt. De Bachelor-opleiding duurt meestal drie of vier jaar. Dit is het meest gangbare opleidingstype binnen het hbo. De Master-opleiding kan gevolgd worden in aansluiting op de Bachelor. Hieraan worden wel vaak voorwaarden gesteld, bijvoorbeeld ‘geslaagd met middeld een 8’. Deze voorwaarden verschillen per opleiding. Zie verder onder Hoger onderwijs.

Afstuderen aan een hbo-opleiding

Voor alle hbo-opleidingen geldt dat er een onderwijs- en examenregeling (OER) is. Daarin staat precies aan welke eisen de student moet voldoen om het diploma te verkrijgen. Naast tentamens en examens over de theorie, wordt van de student verwacht dat hij/zij stage loopt. Daarin voert hij/zij een praktijkopdracht uit voor een organisatie en schrijft een stageverslag. De stage- of afstudeerbegeleider beoordeelt uw stageverslag of afstudeerscriptie (soms beide). De examencommissie van de opleiding houdt toezicht hierop. Deze commissie is verantwoordelijk voor de tentamens, examens en de eisen aan stage en stageverslag.

Cum laude afstuderen

Cum laude betekent 'met lof'. Magna cum laude is 'met groot lof' en summa cum laude 'met de hoogste lof'. Op sommige hogescholen kunt u cum laude afstuderen. Hogescholen mogen zelf bepalen wanneer studenten cum laude afstuderen. De regels hiervoor staan in hun OER. De wet kent geen regels voor cum laude afstuderen.

Certificaten

Voor studenten die hun opleiding niet geheel afronden is het soms mogelijk om een certificaten te behalen voor onderdelen die wél zijn behaald. Het HBO Certficaat Ondernemerschap is van een andere orde. Dit certificaat wordt uitgereikt naast het reguliere hbo-diploma. Niet alle hogescholen werken echter nog met dit certificaat.