Diplomering in het mbo


Wanneer krijgt iemand een diploma, certificaat of schoolverklaring? In de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) is bepaald dat de examencommissie van een instelling bevoegd is om een diploma uit te reiken. De examencommissie wordt ingesteld door het bevoegd gezag. Wanneer volgens de examencommissie in voldoende mate aan de eisen van een opleiding is voldaan, wordt een diploma uitgereikt. Wanneer in voldoende mate aan de eisen van een certificeerbare eenheid is voldaan, mag een certificaat worden uitgereikt.

 

Als de mbo-student de opleiding verlaat voordat aan de eisen voor het verstrekken van een diploma of een certificaat is voldaan, mag een onderwijsinstelling geen diploma en geen certificaat uitreiken. Het is in dit geval voor de student van belang om vast te leggen welke onderdelen met succes zijn afgerond. Onder meer bij de overstap naar een andere opleiding of in het kader van een Leven Lang Leren of wederkerend leren. De onderwijsinstelling kan de mbostudent een schoolverklaring en een portfolio meegeven.

Wat staat er op het diploma?

Op het diploma van een opleiding worden de naam en het crebonummer van het kwalificatiedossier vermeld waarvoor de deelnemer de opleiding afrondt. Indien van toepassing wordt ook de kwalificatie op het diploma genoemd. In de WEB is bepaald dat de naam van de opleiding wordt gebruikt zoals die in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo) is geregistreerd.3 De officiële naam van een opleiding is te vinden bij DUO. De MBO Raad heeft een diplomanotitie ontwikkeld, waarin staat beschreven hoe een diploma eruit kan zien. Ook staat hierin een voorbeeld van het certificaat voor de CE Ondernemerschap