Voor wie is het ondernemerspaspoort bedoeld?


Het paspoort is bedoeld voor iedereen: vanaf de basisschool tot aan de universiteit en alles wat daartussen zit. Het is verstandig om het paspoort te gebruiken van jongs af, omdat ondernemendheid en ondernemerschap steeds belangrijker worden. Voor (startende) ondernemers kan het paspoort het laatste zetje zijn om de bank of de investeerder te overtuigen. Voor ondernemende werknemers kan het paspoort helpen bij sollicitaties of salarisonderhandelingen.

Hoe kun je het paspoort gebruiken?

Het paspoort kan door leerling/student/onderwijsdeelnemer zelfstandig of samen met de docent/studentbegeleider worden ingevuld. Er is een begeleidingsdocument. Dat is te downloaden van de site. De stappen zijn gemakkelijk te volgen. De school/opleiding beoordeelt de ingevoerde informatie: geldt een gemaakte test of toets als bewijs voor het paspoort. Het paspoort zal gedurende de opleidingen meegroeien op weg naar een baan of bedrijf op de arbeidsmarkt.