De zelfstandig ondernemer


In de meest zuivere vorm ben je ondernemer als je een eigen onderneming hebt en voor eigen geld en risico handelt. Deze vorm van ondernemerschap wordt ook wel entrepreneurship genoemd: het zien en het benutten van kansen voor je eigen bedrijf en het creëren van waarde voor continuïteit van je bedrijf is de doelstelling.

Zonder of met personeel

Zelfstandig ondernemerschap bestaat in alle gradaties: klein, groot, rijk, arm, jong, oud, mét en zonder personeel. De meest voorkomende vorm is de zelfstandig ondernemer zonder personeel (ZZP), ook wel freelancer genoemd. Dit is de journalist die in opdracht een artikel schrijft, maar ook de psycholoog die zijn eigen patiënten heeft, of de hovenier die het onderhoud van de tuin regelt bij zijn klanten.

 

Hoe groter het bedrijf (in omzet, productie),  hoe meer personeel er nodig is. Grotere bedrijven vragen om een ander type ondernemerschap dan kleine. Als ondernemer in een grote onderneming moet je (veel) meer overzicht hebben, je moet kunnen ‘loslaten’ (anderen doen in jouw bedrijf het uitvoeringswerk), en je bemoeit je vooral met strategie en beleid. Maar in de kern is het ondernemerschap hetzelfde als bij een kleine ZZP’er.

 

Ik ben ondernemend!

 

Het onderste deel van het 'ei van ondernemen' bevat de concrete kennis en vaardigheden voor zelfstandig ondernemers, ofwel de ‘entrepreneur’. De beste ondernemers beschikken over àlle elementen van het ' ei van ondernemen'.