Dennis Wiersma 

Website: www.linkedin.com/in/denniswiersma

 
1. Wie is Dennis Wiersma en bij welke organisatie werkt hij? Je bent ook betrokken bij het schaduwkabinet van ONL wat houdt dit in?
Dennis Wiersma is kamerlid voor de VVD is socioloog en bestuurskundige, mag graag ‘omdenken’ en heeft een lichte weerzin tegen alles 'wat zo hoort'. De voormalige voorzitter van FNV-jong werkte als programmanager Maatschappelijke Agenda bij pensioenuitvoerder PGGM.
Z’n lijfspreuk heeft hij geleend van Steve Jobs: ‘stay hungry, stay foolish’.
2. Je schrijft op de site van ONL “Wat ik gaaf vind aan ondernemers is dat ze hun omgeving voortdurend prikkelen om dingen anders, beter, mooier of sneller te doen.” Hoe moeten docenten in het onderwijs hiermee omgaan?
Ondernemers kunnen ook heel goede docenten zijn. Er zijn mooie combinaties te maken. Ondernemers die een dag in de week voor de klas staan of juist jongeren coachen naar een baan. Het gebeurt al veel, maar kan nog structureler een plek in het onderwijs krijgen. De verantwoordelijkheid van een school stopt nu dikwijls bij het behalen van een diploma. Dat is een gemiste kans. Ondernemers zijn perfect in staat om een sleutelrol te spelen bij het beter laten aansluiten van onderwijs op de arbeidsmarkt. Dit zou je misschien ook nog wel in de bekostiging kunnen borgen, door meer ruimte te bieden om ook het bedrijfsleven een deel van het curriculum te laten invullen.
3. Je schrijft in een artikel “De 580.000 jongeren verdienen een beter mbo met een duidelijke focus op kans maken op de arbeidsmarkt. Minder woorden, meer daden. Wat bedoel je hiermee ?
De echte leerwerktrajecten in het mbo, dus vier dagen werken en een dag in de week naar school, nemen langzamerhand af. Deze Beroeps Begeleidende Leerweg, waarbij vooral een bedrijf in charge is, is voor veel jongeren juist een enorme kans op een optimale doorgeleiding naar een mooie baan. In het Zwitserse systeem is deze manier van leren de standaard. In Nederland volgt het merendeel van de MBO’ers de Beroeps Opleidende Leerweg, waarbij meer de school in charge is en er via stages praktijkervaring wordt op gedaan. Nederland kan leren van dit Zwitserse model.
4. Ondernemend gedrag wordt steeds belangrijker, organisaties vragen om medewerkers met ondernemende skills, wat vindt u van deze ontwikkeling?
De lijnen tussen leren en werken zullen veel meer fluïde worden. Businessmodellen kunnen van de een op de andere dag omvallen, technologische veranderingen versnellen exponentieel en grenzen tussen landen vervagen. In die omstandigheden wordt er nogal wat gevraagd van zowel individu als bedrijf. Ondernemende vaardigheden zijn de basis om naar eigen keuze en met succes, steeds weer nieuwe uitdagingen aan te kunnen.