Dik van der Wal 

Website: www.europass.nl

 
1. Wie is Dik van der Wal en bij welke organisatie werkt hij? Wat zijn de belangrijkste taken van uw afdeling?
Ik ben manager Internationale Diensten bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Voorzitter van het Europassconsortium en bij DUO tevens verantwoordelijk voor het Diplomaregister. Internationale Diensten is gericht op het bevorderen van de internationale mobiliteit van studenten en werkzoekenden. Dat doen we onder meer door het promoten en uitgeven van het Europass CV, het Europese standaard CV, dat in Europa inmiddels ruim 60 miljoen keer is opgesteld. Het CV is volledig digitaal en beschikbaar in 31 talen. Het CV is onderdeel van je e- Portfolio.
Het Diplomaregister bevat het bewijs dat jij je diploma echt hebt behaald. Je kunt het in de vorm van een beveiligd PDF gratis downloaden en bij een sollicitatieprocedure mailen aan je toekomstige werkgever of toevoegen aan je CV/Portfolio. Het Diplomaregister is een belangrijke digitale schakel in het inschrijvingsproces van Nederlandse studenten. Met behulp van het Diplomaregister gaan we ook het inschrijvingsproces van internationale studenten digitaliseren.
2. Jongeren moeten zich continue ontwikkelen om zich straks op de arbeidsmarkt staande te kunnen houden, is volgens u internationale ervaring daarbij belangrijk?
Internationale ervaring helpt aantoonbaar bij het vinden van een baan, in Nederland maar ook buiten ons land. Je spreekt je talen beter, hebt geleerd om rekening te houden met andere culturen, met andere mensen in een heel andere context samen te werken, maar bovenal heb je aangetoond op eigen benen te kunnen staan. Je hebt de durf getoond om naar het buitenland te gaan, initiatief genomen en daarmee heb je echt een streepje voor op andere werkzoekenden.
3. De rol van de docent is belangrijk bij het ontwikkelen van talenten van jongeren, hoe kijkt u aan tegen het ontwikkelen van vaardigheden bij docenten m.b.t. ondernemend gedrag en internationale ervaring?
Onderwijs draait niet om kennis alleen. Het is ook ontzettend belangrijk dat je geleerd hebt om initiatief te nemen, samen te werken, projecten te leiden, te communiceren, relaties te leggen. Tijdens je studie en in het bijzonder tijdens internationale stages maak je jezelf, verschillende competenties eigen, die je straks hard nodig hebt in je werkzame leven. Als zelfstandig ondernemer, maar net zo goed als medewerker of leidinggevende in een bedrijf.
4. Is volgens u het CV nog van deze tijd? Waarom wel of waarom niet? Is een CV straks onderdeel van een persoonlijk portfolio van iedere burger?
Het CV is nu nog het belangrijkste document bij sollicitatieprocedures. Zeker ook internationaal. Maar het papieren CV is er in de toekomst niet meer. Het CV zal plaatsmaken voor een persoonlijke digitale omgeving, waarin je je eigen gegevens bewaart, beheert en digitaal ter beschikking stelt aan wie je zelf wilt. Je bepaalt zelf hoe je dat wilt vormgeven. Dit voorzie je van digitale bewijsstukken, bijvoorbeeld met Diploma’s uit het Diplomaregister en Open Badges die aantonen over welke competenties je beschikt.