Eddie Tjon Fo


 

Eddie Tjon Fo

Organisatie: Sparkwise

Website: www.sparkwise.nl

E-mailadres: e.tjonfo@sparkwise.nl

 
1. Wie is Eddie Tjon Fo en wat is je persoonlijke missie?
Ik ben bijna 59, ondernemer, onderzoeker, investeerder, muzikant, auteur en levensgenieter.
Mijn persoonlijke missie is de essentie van menselijk gedrag en gevoel inzichtelijk te maken. Ik registreer dat 7 miljard mensen op onze planeet bezig zijn gevolgen en symptomen te bestrijden vanuit een natuurlijk gedrag dat aangestuurd wordt door het menselijk brein. Door de huidige kennis over DNA, neurowetenschap en epigenetica te combineren ben ik tot de conclusie gekomen dat we niet goed begrijpen wat de oorzaak is. Ik heb de oorzaak bij de werking van het menselijk brein gelegd. Hierbij leg ik breinen van leidinggevenden, medewerkers, coaches, trainers en docenten uit hoe het brein werkt. Dit resulteert in een bijzondere interne breinrelatie tussen onderbewustzijn en bewustzijn van de aanwezigen en brengt het brein in structureel gelukkige status.
2. Creativiteit is een belangrijke drijfveer voor veel mensen. Wat doe jij, om dit te stimuleren bij groepen met wie je samenwerkt?
Het niet complexe antwoord is: Mensen zijn niet gemaakt om te werken. Mensen zijn gemaakt om te creëren en zoveel mogelijk tijd aan hun hobby (passie) te besteden. Ik ben in staat om, door de juiste handvatten aan te reiken over de werking van je eigen brein, de intrinsieke motivatie te activeren. Intrinsieke motivatie correleert met passie, zelfbeschikking en creativiteit. Door je brein te leren hoe je brein (technisch) werkt kom je dichter bij jezelf en ontstaat er meer interne balans tussen onderbewustzijn en bewustzijn. Hoe dichter je bij jezelf kunt blijven, hoe beter je presteert en des te minder angstig en onzeker je bent. Je kunt alleen creatief zijn als je brein niet angstig of onzeker is.
3. Organisaties laten zich vaak aansturen door rationale KPI’s, hoe kun je toch zorgen voor betrokkenheid van de medewerkers?
Directief leiderschap werkt niet goed voor het brein en dus werken KPI’s ook niet optimaal. De KPI is een door Accountants bedacht target en meet model, dat haaks staat op de werking van het brein. Organisaties die uitsluitend vanuit KPI’s werken, behalen bij lange niet de succes resultaten van een mensenorganisatie waarbij de leidinggevenden en medewerkers elkaar vanuit een empatische basis ondersteunen. Met andere woorden, als de focus op het gevolg ligt i.p.v de oorzaak, worden de gestelde doelen vrijwel nooit optimaal gerealiseerd commercieel gezien.
4. We moeten als mens elke dag veel keuzes maken, jongeren moeten in het onderwijs al vroeg kiezen voor een profiel, opleiding of vak. Wat vindt je hier persoonlijk van?
Het brein van jongeren is voor hun 21/22e nog niet volgroeid en dus is het utopisch te verwachten dat jongeren in staat zijn een gedegen inschatting te maken van hun keuzemogelijkheden. Opleidingen zouden er op gericht moeten zijn jongeren te helpen zichzelf beter te leren kennen als levend wezen. Om interne balans te creëren tussen onderbewustzijn en bewustzijn, breinkennis en het toepassen van die breinkennis. Niemand is immers naar een breinschool geweest en dus stellen we de verkeerde vragen aan onze breinen en eisen we de verkeerde beslissingen van onze breinen op veel te jonge leeftijd.