Jacqueline Zuidweg


Organisatie: Zuidweg Partners
Website: http://www.zuidweg-partners.nl
 
1. Wie is Jacqueline Zuidweg en wat is haar focus als ondernemer
Na afronding van haar studie Nederlands recht in 1988 werkte Jacqueline 6 jaar als juriste bij een adviesbureau voor het MKB. In 1994 is zij gestart met haar onderneming Zuidweg & Partners, gespecialiseerd in schulddienstverlening aan ondernemers en ex-ondernemers. De afgelopen 20 jaar heeft het bureau met een team van (nu 65) medewerkers ruim 30.000 ondernemers bijgestaan. Als blijk van erkenning voor haar activiteiten en ondernemerskwaliteiten werd zij in 2012 tot Zakenvrouw van het Jaar benoemd. In 2013 verscheen haar boek “Vallen, opstaan en weer doorgaan” met tips en adviezen voor en door ondernemers in uitdagende tijden.
2. Ondernemende mensen zijn belangrijk voor de arbeidsmarkt omdat?
In deze snel veranderende wereld vervagen niet alleen de landgrenzen, maar vervagen ook de grenzen tussen ondernemer, werkgever en werknemer meer en meer en staat het creëren van toegevoegde waarde centraal. Het model The Golden Circle van Simon Sinek geeft hiervoor mooie handvatten. Why do you come out of bed every morning?, What are you doing en How do you do it? Een ondernemende kijk op zaken vloeit hier nagenoeg automatisch uit voort en biedt win-winperspectief voor alle betrokken partijen.
3. Wat moet de rol van het onderwijs zijn in de driehoek, onderwijs, ondernemers en overheid?
Met leren over ondernemen kun je niet vroeg genoeg beginnen. Programma’s van Jong Ondernemen zoals Bizzworld en een onderneming starten tijdens je studietijd geven inzicht in kennis en kunde en zijn inspirerend voor het noodzakelijk ondernemend denken in de maatschappij van nu en in de toekomst.
4. De rol van de docenten op het thema ondernemend leren is erg uitdagend, hoe kunnen we zorgen dat de docent dit ook zo ervaart?
Learning by doing en doing by learning. Niets is zo inspirerend als ondernemen en een onderneming ook ‘live’’ te ervaren. Nodig een ondernemer uit in de klas of ga eens op bezoek bij een gave onderneming in de buurt. Het lesmateriaal in de praktijk beoefend zien is inspirerend voor docent en student!