Jan Ferwerda


Organisatie: ROC Horizon College
Website: https://www.horizoncollege.nl
 
1. Wie is Jan Ferwerda en wat boeit hem in ondernemerschap?
Ik noem mijzelf onderwijsondernemer! Ondernemerschap zit van jongs af aan in mijn bloed. Na 15 jaar ervaring in het bedrijfsleven heb ik de overstap gemaakt naar het beroepsonderwijs. Ik coördineer ondernemersopleidingen en ben verantwoordelijk voor het programma Bouwstenen voor Ondernemerschap, een gemoduleerd praktisch programma welke ingezet wordt als een afdelingoverstijgend regulier programma en als contractaanbod voor potentiële ondernemers.
2. Waarom kiest het ROC Horizon College voor ondernemerschap in het onderwijs?
Ondernemend zijn is een attitude waar het bedrijfsleven om vraagt. Het hoeft niet perse te betekenen dat je ondernemer wilt worden, want ook aan een leidinggevende en medewerker worden tegenwoordig ondernemende eisen gesteld. Het opleidingsaanbod moet daarbij praktisch en realistisch zijn en naadloos aansluiten op de praktijk. Belangrijk is dat onze opleidingen een stevige basis vormen voor een perspectiefvolle carrière.
3. Hoe zorgt u voor draagvlak binnen het ROC om ook die sectoren mee te nemen waar traditioneel ondernemerschap niet is verankerd?
Wij hebben een afdelingsoverstijgend aanbod Bouwstenen voor Ondernemerschap waar opleidingen die geen ondernemersopleiding aanbieden, maar waar wel ondernemersambitie zit, bij aan kunnen sluiten. Het aanbod voorziet ook in mogelijkheden voor afdelingen met te kleine groepen of een gebrek aan expertise.
4. Op welke manieren betrekt u het bedrijfsleven bij activiteiten van ondernemerschap op school en in de regio?
Iedere afdeling heeft een bedrijfsadviescommissie waarbinnen het bedrijfsleven vertegenwoordigd is en voor input zorgt. Binnen het aanbod Bouwstenen voor Ondernemerschap is er een intensieve samenwerking met de Kamer van Koophandel, Rabobank, Belastingdienst en een ondernemersnetwerk.