Jeroen Bakker 

Jan Bakker - Paragin

Organisatie: Jeroen Bakker ondernemer en oprichter van Paragin.

Website: Paragin

 
1.Wie is Jeroen Bakker en bij welke organisatie werkt hij? Wat zijn de belangrijkste activiteiten van je organisatie?
Mijn naam is Jeroen Bakker, ik ben ondernemer en oprichter van Paragin. Paragin maakt software om mensen te helpen inzichtelijk te maken wat zij weten en kunnen, op zo'n manier dat zij hun doelen hiermee kunnen bereiken. Denk bijvoorbeeld aan ePortfolio's, toetssoftware en software voor het meten van competenties. Ook zijn we betrokken bij het Ondernemerschapspaspoort en bij diverse andere projecten rondom het stimuleren van ondernemerschap en het "kweken" van betere ondernemers met meer kennis en inspiratie. Een leuk vakgebied, wat erg in beweging is.
2. Iedereen moet zich continue ontwikkelen om zichzelf op de arbeidsmarkt staande te houden. Waarom is werkervaring samen met diploma’s of certificaten belangrijk? Hoe kan iemand ervaring bewijsbaar maken?

Of je nu ondernemer bent of medewerker in een organisatie, je wilt jezelf ontplooien en uitdagen. Daarvoor is het belangrijk dat je een inspirerende werkomgeving hebt. En om die te krijgen, moet je laten zien wat je in huis hebt. Jezelf blijven ontwikkelen, op de hoogte zijn van je vakgebied, werken aan algemene competenties als klantvriendelijkheid, samenwerken, initiatief nemen en creativiteit, het zijn belangrijke zaken om jezelf goed in te kunnen blijven zetten op de veranderende arbeidsmarkt.

 

Werkervaring is daarin essentieel: of je het nu opdoet tijdens een stage, bijbaan of al tijdens een 'echte' baan: je leert jezelf pas echt kennen in de praktijk. Diploma's, opleidingen en trainingen zijn ook wel belangrijk omdat dat een goede basis geeft, maar ondernemen leer je in de praktijk door aan je product of dienst te bouwen, met klanten in gesprek te zijn en blijven en je bedrijf en aanbod te blijven ontwikkelen. Overigens hoef je daarvoor niet zelf ondernemer te worden: van élke medewerker wordt zelfredzaamheid, initiatief en creativiteit gevraagd, en dat wordt in de toekomst alleen maar meer.

 

De uitdaging is natuurlijk hoe je dat laat zien. Ik zeg bijvoorbeeld over mezelf wel eens - ik heb mijn studie niet afgemaakt en ben al jong gaan ondernemen - dat als ik ooit nog eens zou moeten solliciteren, ik liever praat over de producten die mijn team heeft gemaakt, de boeken die ik heb gelezen en de ideeën die ik heb toegepast. Dat is lastig aantonen, de meeste mensen verwachten toch gewoon een diploma. Daar kunnen het Ondernemerschapspaspoort en het ePortfolio bij helpen: leg vast waar je trots op bent en wat je kunt, en gebruik dát om je te presenteren!

3.De rol van de docent is belangrijk bij het ontwikkelen en beoordelen van talenten. Is een platform een mogelijk tool om voortgang en beoordeling van studenten inzichtelijk te krijgen?
Zeker! Het belang van een goed proces en goede software bij talentontwikkeling is tweeledig: het helpt in het onderwijs om op een goede manier te beoordelen én vooral: op een goede manier feedback te geven. Denk aan competentiescans, feedbackrapportages, 360° feedback, getuigschriften en 'testimonials', maar ook om bijvoorbeeld een goed gesprek vast te leggen of om onderling in discussie te zijn en zo je ideeën te delen en aan te scherpen. Daar helpt goede software bij. En het helpt aan de andere kant het individu als leerling, student of medewerker omdat het helpt gedachten te structureren, ideeën aanreikt om een mooi portfolio op te bouwen, tests en scans om competenties te beoordelen en hierop te reflecteren, en natuurlijk om uit alles wat in het portfolio is verzameld, selecties te maken om mooie presentaties te maken.
4. Is volgens u het CV nog van deze tijd? Of is een CV straks onderdeel van een persoonlijk portfolio van iedere burger?

Dat laatste natuurlijk :-)

Een CV blijft belangrijk, omdat het een samenvatting is. Maar hoe meer de wereld zich ontwikkelt, hoe belangrijk datgene wordt wat níet op een standaard CV past. Zo zie je dat werkgevers steeds vaker assessments en opdrachten inzetten tijdens sollicitatieprocedures, om te achterhalen hoe iemand is en wat hij of zij in de mars heeft. Voor iedereen is het dus belangrijk om zich hier op voor te bereiden en zelf zicht te krijgen op wat je zoal gedaan hebt en wat je zou willen doen. Door daar zelf mee aan de slag te zijn, creëer je voor jezelf een veel beter beeld van wat je goed kunt en wat je zou willen doen, maar ook wat je niet goed ligt. Waardevol en belonend om te doen voor het individu, en met vele kansen voor onderwijs, bedrijfsleven en de arbeidsmarkt.