Joyce Rommelaar


 

Anne-Wil Lucas-Smeerdijk

Organisatie: Eind chef bij Jong Ondernemen

Website: www.jongondernemen.nl

E-mail: joyce@jongondernemen.nl

 
1. Wie is Joyce Rommelaar en bij welke organisatie werkt zij?

Joyce is werkzaam als Eind chef bij Jong Ondernemen. Een stichting die vol enthousiasme en deskundigheid scholen al 25 jaar voorziet van praktische ondernemerschapsprogramma’s. Jongeren leren hun ondernemende kant kennen. Ze ontdekken en ontplooien hun talent en ontwikkelen een ondernemende houding. Door de programma’s van Jong Ondernemen sluit het onderwijs goed aan op de huidige maatschappij en het bedrijfsleven. De economie vraagt om ondernemende werknemers en baanbrekende ondernemers.

 

Stichting Jong Ondernemen helpt jongeren met praktijkgerichte ondernemerschapsprogramma’s hun talenten en ondernemerskwaliteiten te ontdekken en te ontplooien. Iedereen heeft een ondernemende kant. Het is belangrijk dat je de ondernemersvaardigheden aanleert. Daarnaast vraagt de economie om ondernemende werknemers en baanbrekende ondernemers.

2. Wat is de belangrijkste uitdaging voor Jong Ondernemen?

Onze missie is dan ook dat alle jongeren de kans moeten krijgen om hun ondernemende kant te leren kennen via onze ondernemerschapsprogramma's.

Onderwijs bereidt jongeren voor op een succesvolle toekomst op de arbeidsmarkt. Maar wat als de maatschappij steeds sneller verandert? Vroeger werkten mensen hun hele leven voor één baas, vijf dagen per week, van 9 tot 5. Tegenwoordig wisselen we vaak van baan, worden steeds meer mensen ondernemer en werken bedrijven veel met flexwerkers.

Om goed te functioneren in deze snel veranderende arbeidsmarkt is het noodzakelijk dat jongeren een ondernemende houding ontwikkelen. Zo kunnen ze inspelen op de veranderingen op de arbeidsmarkt en weten ze waar hun talenten liggen.  

3. Voor wie zijn de ondernemerschapsprogramma's?

Voor wie zijn de ondernemerschapsprogramma’s?

Van jong tot oud kan je deelnemen aan onze programma’s. De jongsten zitten in groep 8 van de basisschool en de oudste deelnemer van 75 jaar draagt, als begeleider, nog jaarlijks zijn passie voor ondernemen over aan studenten van het mbo, hbo en/of universiteit.

 

- Bizworld: groep 8
- YES!: onderbouw voorgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo)
- Junior Company: bovenbouw voorgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo)
- Student Company: mbo, hbo en universiteit
- Zeker van je Zaak: mbo

 

Afgestudeerde, werknemers, ondernemers en pensionaten kunnen als begeleider optreden in enkele van bovengenoemde programma’s

 

De jongsten zijn leerlingen van groep 8, de oudsten zitten op het mbo of hbo/universiteit.

In groep 8 moeten groepjes leerlingen in vier dagdelen een ‘onderneming’ opzetten. Op dag 4 vindt een wedstrijd plaatst en ‘verkopen’ ze hun producten aan leerlingen van groep 7.

Met het Jong Ondernemen-programma ‘Zeker van je Zaak’ leren mbo-studenten in vijf stappen hun eigen zaak op te zetten met alles wat daarbij hoort. Met als doel mbo-studenten zelfkennis vergaren. Dat helpt ze om een beter beeld te krijgen van het bedrijf dat ze willen starten en de eisen waaraan het bedrijf moet voldoen. “Het is belangrijk dat je dichtbij jezelf blijft als ondernemer.”

 

Bekijk alle ondernemerschapsprogramma’s via

http://www.jongondernemen.nl/ondernemerschapsprogrammas

4. Wat is de impact van de ondernemerschapsprogramma's van Jong Ondernemen?

Door TU Eindhoven is begin 2016 onderzoek gedaan naar de lange termijn effecten van ondernemersprogramma’s. Een ondernemende student vindt eerder een baan. Deelname aan het Jong Ondernemen programma verkort significant de tijd tot het vinden van een eerste baan en verkleint tevens de kans op werkeloosheid. Ook wordt de kans vergroot dat studenten en leerlingen later een managementfunctie hebben. En niet onbelangrijk stimulering van creativiteit en innovatie zorgt dat studenten en leerlingen later tijd besteden aan nieuwe initiatieven.

 

Lees meer: via www.jongondernemen.nl/tueindhoven