Marcel Bos


Marcel Bos

Organisatie: Sparkwise

Website: www.sparkwise.nl

E-mailadres: m.bos@sparkwise.nl

 
1. Wie is Marcel Bos en wat is je persoonlijke drive?
Ik heb mijn MBA behaald aan de Boston University. Daarna heb ik mij toegelegd op het optimaliseren van werkprocessen, het verhogen van productiviteit en de efficiëntie bij voornamelijk grotere bedrijven. Ik hou niet van het schrijven van rapporten waarmee niks gedaan wordt en die in de spreekwoordelijke lade verdwijnen. Ik hou ervan om mensen in de praktijk te helpen en te ondersteunen om nog beter te worden. Van daaruit heb ik een passie ontwikkeld voor vraagstukken zoals: waarom zijn sommige mensen uiterst succesvol en andere juist helemaal niet?, waarom reageren mensen universeel als het gaat om veranderingen door met de hakken in het zand te gaan staan? en wat is het geheim achter leren en jezelf ontwikkelen?
2. Mensen moeten dat doen waar ze goed in zijn, wat is jou mening hierover?
Mensen die doen wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn, zijn vaak ook gelukkige mensen. Mensen die niet hun hart en hun passie volgen hebben het risico om in disbalans te geraken. Wanneer disbalans te lang aanhoudt worden mensen ziek en zijn vaak (onbewust) ongelukkig. Dit kan leiden tot overspannenheid en burn-out. Het probleem is vaak dat door de sociale druk we ons te veel laten verleiden om teveel zaken te doen die in de kern niet bij ons passen als mens. Iedereen zou zoveel als mogelijk zijn passie moet volgen en doen waar ze goed in zijn.
3. Hoe kunnen organisaties meer draagvlak verkrijgen van hun Human Capital bij veranderingen in de organisatie?
Wanneer mensen “moeten” veranderen gaan de hakken automatisch in het zand. Dat geldt voor iedereen en in bijna elke situatie. Wanneer de intrinsieke motivatie van mensen aangesproken wordt wil iedereen de betere versie van zichzelf worden. Dat zit besloten in ons “DNA”. De geheime ingrediënten om meer draagvlak te krijgen bij verbeteringen zijn o.a. de breinen te leren hoe het brein werkt, op basis van de hersenwetten mensen in hun kracht te zetten en de basis principes van breinvriendelijk leidinggeven toe te passen
4. Hoe kunnen studenten het best informatie opnemen zonder dat de verplichting hiervan gevoeld wordt?
Het brein is uitermate gevoelig voor relevante informatie. Wordt de leerstof door het brein van de student als irrelevant ervaren dan haakt het letterlijk af en wil het niet leren. Door de onbeperkte toegang van informatie via het internet vraagt het brein van de student zich al snel af: “waarom moet ik iets leren als ik het ook kan opzoeken”. En daarmee wordt de aangeboden stof door het brein van de student gedecimeerd tot “irrelevant”. De leerstof zal dus op een geheel andere wijze aangeboden moeten worden, waarbij veel meer gebruik gemaakt wordt van brein vriendelijke technieken voor het aanspreken van de intrinsieke motivatie van de student.