Martijn Driessen


Organisatie: Oprichter en directeur Entrepreneur Consultancy
Website: http://www.ondernemerstest.nl
 
1. Wie is Martijn Driessen en wat is zijn bedrijf?
Ik ben een entrepreneur, een ondernemende ondernemer. Al heel vroeg wist ik dat ik ondernemer wilde worden. Toen was het nog een kapperszaak, maar dat had ik al snel verruild voor een eigen hotel. Een studie aan de Hoge Hotelschool Maastricht volgde. Een fantastische studie, die ik zo weer over zou doen. Heel praktijkgericht en vormend. Toch kriebelde het om nog een kopstudie te doen. Drie jaar Bedrijfskunde in 2 jaar. Dat was even buffelen, maar meer dan waard. Het bracht mij verdieping in de theorie van het ondernemen. Helaas niet ook in de vaardigheid van het ondernemen. Aan het einde deed ik een afstudeeropdracht bij een vriend, een ondernemer in Praag. Hij begeleide ondernemers bij kredietaanvragen. Daar ontdekte ik een gat in de markt. Voor het beoordelen van ondernemers en hun plannen was er alleen het buikgevoel, meestal van de bankmanager. Terwijl bij een sollicitatie bij de bank er minimaal een dag assessment voorafgaat. Dat vond ik vreemd. Ik deed onderzoek naar wat ondernemerschap is en vooral hoe je het kunt meten en ontwikkelen. Toen ik klaar was zei mijn professor dat ik ermee door moest gaan. Dat dacht ik ook. Hij zag het als een promotieonderzoek, ik als een gat in de markt. Een kans. Amper 27 jaar besloot ik die kans te gaan benutten, door zowel te promoveren als de markt te bewerken. Het eigen hotel moest nog maar even wachten. Want zo iets als een entrepreneur scan, ondernemerstest of een ondernemendheidstest, bestond nog niet in de wereld. In 2005 ben ik gepromoveerd. Inmiddels wordt de E-Scan in meer dan 10 landen verkocht. Het wordt toegepast in het basisonderwijs tot en met wetenschappelijk onderwijs en bij starters tot en met bedrijfsopvolgers. Daarnaast ben ik mede eigenaar van een accountantskantoor waarin we accounting en coaching combineren. Ook investeer ik in bedrijven of liever in ondernemers. Missie van mijn bedrijf is het ontwikkelen van ondernemerschap, wereldwijd. Dus ik ben nog maar net op weg.
2. Waarom is ondernemendheid en zelfstandig ondernemerschap zo onlosmakelijk met elkaar verbonden?
Een goede vraag want er wordt verschillend over gedacht. Ik kan dan ook niet anders antwoorden dan zoals ik het in mijn boek de ondernemende ondernemer beschrijf: “Ondernemerschap is kansen zien en benutten door middel van een eigen bedrijf of binnen een bedrijf waarmee je waarde creëert voor jezelf en voor je omgeving.” Het is de ondernemende mens die steeds weer kansen ziet en benut. Daar heb je onder andere competenties als creëren en innoveren en omgaan met verandering en aanpassen nodig, maar ook bijvoorbeeld plannen en organiseren. Het gaat dus om een ondernemende houding. Maar een ondernemer, met of zonder personeel, is niet automatisch ook ondernemend. De vraag is dus niet: ben je ondernemer, maar hoe ondernemend ben je?
3. Er wordt veel gesproken over het belang van meer ondernemerschap in Nederland, wat is uw mening over de rol van het mkb en de mogelijkheid voor studenten op mbo niveau?
Het MKB is de motor van de economie. Het is de grootste werkgever van Nederland. Door de opkomst van internet krijgen grote bedrijven het moeilijker. De economische en technische ontwikkelingen volgen elkaar snel op en dat is in het voordeel is van starters en kleine bedrijven die daar relatief makkelijk op kunnen anticiperen en reageren. Het biedt kansen voor jonge mensen om te gaan ondernemen. Dus ook voor studenten op mbo niveau. Maar ook als studenten niet direct een eigen bedrijf starten, is in een rap veranderende wereld een ondernemende houding een must. De tijd is voorbij dat werknemers rustig kunnen afwachten tot wat hun baas hen aangeeft. Anticiperen om wat mogelijk komen gaat ook al weten ze niet wat het is en hun baas daarvan overtuigen, of nog beter de ruimte krijgen om er zelf wat mee te gaan doen. Kansen zien, kansen benutten en waarde creëren voor de organisatie. Dat is ondernemen zonder eigen bedrijf, ook wel intern ondernemerschap genoemd, en minstens zo belangrijk voor de economie van Nederland.
4. Het programma Jong ondernemen is binnen de gehele onderwijskolom een werkvorm om kennis te maken met ondernemerschap. Wat is uw mening hierover?
Jong Ondernemen is een fantastisch programma om ondernemerschap aan den lijve te ondervinden. Het is echt learning by doing. Ondernemerschap is eerder een kwestie van doen dan van kunnen. Het wordt wel eens gedefinieerd als denken, durven, doen. Maar niet in die volgorde. Mijn advies is vooral te beginnen, aan de slag te gaan. Want dan ontdek je veel sneller wat je beter of anders kunt doen. Iets wat je vooraf niet had kunnen bedenken of sterker nog niet had gedurfd. Reflectie op je eigen gedrag en competenties is daarbij onmisbaar. Je moet ontdekken wat je vooral zelf kunt doen en wat vooral niet. Ondernemers die willen groeien, zijn veel eerder bereid onder ogen te zien waar ze het laten liggen en hoe ze dat kunnen ontwikkelen of compenseren. Daarom ben ik ook sponsor van Jong Ondernemen. Om studenten te helpen met het ontwikkelen van hun ondernemerschap, want je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen.