Michaël van Straalen


Organisatie: voorzitter van MKB-Nederland
Website: http://www.vno-ncw.nl
 
1. Wie is Michaël van Straalen en welk advies geeft u aan jongeren in het mbo over het starten van een eigen bedrijf?
Ik ben voorzitter van MKB-Nederland, de werkgeversorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf. Mijn advies is dat jongeren zich goed voor moeten bereiden als ze een eigen bedrijf willen starten. Maar volg vooral je droom en begin voor jezelf als je dat graag wil. Dat heb ik zelf destijds ook gedaan.
2. Het mbo onderwijs kan aan de slag met keuzedelen ondernemerschap, waarbij ook de rol van de ondernemende medewerker een belangrijke is. Moet dit een keuze blijven of zou dit een vast onderdeel moeten zijn binnen het curriculum?
Ondernemend gedrag zou onderdeel uit moeten maken van het curriculum van het mbo maar ook van het hbo en wo. Onze economie heeft behoefte aan werknemers , ondernemers en werkgevers die beschikken over deze vaardigheden. Aanpakken, risico durven nemen, creativiteit. Daarmee komen we verder in dit land.
3. Wat is uw mening over de aandacht die rond ondernemerschap vaak vooral gericht is op het HBO? Zou de overheid wellicht meer aandacht moeten besteden aan ondernemers uit het mbo?
Aandacht voor ondernemerschap is van belang in MBO, HBO èn WO. Ook voor en binnen het MBO gebeurt al veel maar de initiatieven voor bv. ondersteuning van startende bedrijven zouden over de diverse onderwijssoorten heen beter gekoppeld kunnen worden.
4. Als voorzitter van MKB Nederland heeft u een mening over de groei van het aantal zzp’ers in Nederland en de samenwerking rond werkzekerheid en pensioenen van deze groep. Welk advies geeft u hierover aan mbo studenten?
MBO studenten kunnen hun ondernemersaspiraties invullen door te kiezen voor het zzp-schap. Deze vorm van ondernemerschap heeft de afgelopen jaren aan populariteit gewonnen. Dat is niet verwonderlijk want deze kent de voordelen van flexibiliteit gecombineerd met lage kosten. Bovendien is deze vorm bij uitstek geschikt om kennis en vaardigheden te vergroten gebruikmakend van netwerken met collega zzp-ers. Daarnaast zijn er zeker ook mogelijkheden om een grotere stap te maken: Een bestaand bedrijf overnemen. Vaak zal dat dan plaatsvinden door een management-buy-in constructie. Het voordeel van deze mogelijkheid is dat de startende ondernemer snel een wat grotere onderneming kan gaan leiden en daarmee ook een ander groeiscenario kiest.