Olaf McDaniel


Olaf McDaniel
Website: www.humantalentgroup.nl
 
1. Wie is Olaf McDaniel en wat is zijn idee over ondernemerschap?
Olaf McDaniel is een ondernemer die op het grensvlak van publiek en privaat werkzaam is. Ondernemerschap is voor mij een inspiratiebron om voortdurend te innoveren en –naast het kijken naar waar de markt directe behoefte aan heeft- vooral ook verder te kijken.
2. U heeft in de afgelopen jaren veel gedaan voor het onderwijs, wat is uw mening over de structuur van keuzevakken in het VO en keuzedelen in het MBO?
Over de mogelijkheid om, binnen de marges, keuzevakken en keuzedelen in het onderwijs onder te brengen ben ik positief. Het biedt de leerling de gelegenheid om vanuit eigen kracht onderdelen aan hun opleiding toe te voegen. Voor het MBO betekent het een verbreding (en wellicht zelfs een verdieping) van de opleiding. Hadden we in het MBO eerder moeten bedenken!
3. U heeft acht jaar leiding gegeven aan het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD). De focus lag hierbij op het ontwikkelen en het continue bijhouden van vakbekwaamheid van de deskundige medewerkers in de sector. Is dit vergelijkbaar met de opzet van het lerarenregister en zouden meer beroepen dit systeem moeten invoeren?
In de financiële sector is er een systeem van permanente educatie, waaraan alle personen die financiële producten aan klanten verkopen verplicht moeten deelnemen. De eisen worden door (top)experts uit de sector opgesteld. Het lerarenregister is een poging om een systeem van permanente educatie in het onderwijs in te voeren.  Maar daar worden de eisen vooral gesteld door de individuele docent zelf onder het adagium “van, voor en door” de docent. Dat zou in de financiële sector (en tal van andere sectoren met een permanent educatie systeem) ondenkbaar zijn. Maar kritiek is makkelijk, laten we in het onderwijs nu eens gewoon starten met de notie dat permanente educatie onontbeerlijk is voor elke leraar, dan zal het register zich in de komende jaren vanzelf verder ontwikkelen tot een echt PE systeem.
4. Wat vindt u van de stelling: “Iedereen in Nederland zou moeten beschikken over een persoonlijk E-Portfolio. Deze wordt gebruikt bij de start in het onderwijs en blijft actueel tijdens de werkzame periode van deze persoon”
Steeds meer van de schoolpresentaties wordt digitaal vastgelegd (Groningen) en als dat handig kan worden aangevuld met andere ervaringen, dan krijgt iedereen in ons land vanzelf een persoonlijk E-portfolio.  Maar: het gaat om de inhoud en niet om de *technische) vorm.