Paul Thewissen


 

paul-thewissen
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken, Directie Ondernemerschap
Website: www.minez.nl
 
1. Wie is Paul Thewissen  en wat is zijn persoonlijke missie met ondernemerschap?
Ik heb jarenlang gewerkt aan een goed innovatieklimaat bij de rijksoverheid. Nu werk ik al weer een jaar of 5 aan een goed klimaat om te ondernemen als lid van het managementteam van directie Ondernemerschap. Voor mij betekent ondernemen de volgende stap zetten: van student tot onderzoeker, tot uitvinder tot ondernemer. Niet blijven hangen in het onderzoek, maar innovaties en goede ideeën naar de markt brengen. En niet alles hoeft disruptief of high tech te zijn: ondernemen kan ook met low tech of gewoon een goed idee.

Ondernemen gaat over je dromen waar maken en over je eigen toekomst vorm geven.
2. Het ministerie van EZ heeft stevig ingezet op ondernemerschap in het onderwijs, hoe is dit volgens u zichtbaar geworden?
EZ heeft als gangmaker samen met OCW het ondernemerschapsonderwijs op de kaart gezet en in 2008 het Actieprogramma Onderwijs en Ondernemen gestart. Er is sindsdien 50 miljoen euro geïnvesteerd in ondernemerschap in het onderwijs. Daarbij was er aandacht voor alle onderwijsniveaus, van primair tot en met hoger onderwijs. Ook via het Valorisatieprogramma zijn onderwijsinstellingen aangemoedigd en ondersteund om activiteiten te ontwikkelen en om zelf daarin te professionaliseren. Dat heeft studentincubators, studieprogramma’s, faciliteiten en centra voortgebracht voor studenten en onderzoekers die willen ondernemen. En uiteraard veel prachtige bedrijven.

Nu er geen financiële injecties uit de aardgasbaten meer mogelijk zijn richten we ons op het samenbrengen van de ambitie en slagkracht van partijen die er inmiddels zijn gekomen: we willen toe naar een landelijke aanpak en strategie om de impact van ondernemerschap in het onderwijs naar een volgend niveau te brengen.
3. Wat betekent volgens u “ondernemers moeten groeien”?
Inmiddels verdient één op de acht werkende Nederlanders zijn of haar geld als ondernemer. Daarmee zijn we in Nederland relatief gezien het meest ondernemende land in Europa. De mogelijkheid –maar ook de noodzaak- om je ondernemend op te stellen, is nu groter dan ooit. Het is prima dat er zzp’ers zijn die ondernemen. Nederland heeft vooral ambitieuze ondernemers nodig die willen groeien. Nederland heeft relatief gezien te weinig snelgroeiende bedrijven. Daarom hebben we de afgelopen jaren zo ingezet op Startups.

Startups met schaalbare businessmodellen moeten snel kunnen groeien. Dat zorgt voor werkgelegenheid, voor verdienvermogen, voor innovaties, voor producten die een antwoord zijn op maatschappelijke behoeften.
4. U bent jurylid van de Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering wat vond u van de kandidaten en waarom moeten ze volgens u meedoen?
Het was een groot plezier om de aanmeldingen voor de EEPA awards te bekijken: allemaal prachtige initiatieven die laten zien wat je met goed ondernemerschap kunt bereiken. Dat gaat van bestaanszekerheid en duurzame productiemethoden introduceren in Afrika door daar Nederlandse gewassen aan de man te brengen tot het samenbrengen van ervaren bedrijfscoaches, studenten en ondernemers in moeilijkheden. Kandidaten moeten meedoen omdat het enthousiasmeert, rolmodellen creëert, attentie genereert voor hun initiatieven en motieven om te ondernemen. Daar heeft de jury hele mooie verhalen over gehoord. En natuurlijk ook meedoen omdat Nederland vele talenten voortbrengt en kansrijk is om te winnen: inmiddels weten we dat de Nederlandse Zaak een EEPA award in de wacht heeft gesleept.