Pieter Waasdorp


Organisatie: Directeur Ondernemerschap, Ministerie van EZ
Website: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez
 
1. Wie is Pieter Waasdorp en wat is uw functie bij het ministerie van Economische Zaken?
Ik ben directeur Ondernemerschap. Daarvoor heb ik verschillende functies bekleed binnen EZ. Zo heb ik aan de basis gestaan van het topsectorenbeleid. Ook was ik een tijd verantwoordelijk voor het opzetten van maatschappelijke innovatieprogramma’s; het oplossen van maatschappelijke uitdagingen met hulp van innovatie en ondernemerschap.
2. Er zijn inmiddels mogelijkheden om binnen het onderwijs ervaring op te doenen met ondernemerschap. Wat zou u de studenten van niet economische opleidingen willen adviseren?
Ik geloof dat het voor elke afgestudeerde van belang is om ondernemendheid te ontwikkelen om op de arbeidsmarkt van de toekomst zijn of haar loopbaan vorm te kunnen geven. Of dat nu als ondernemer is of als “intrapreneur” oftewel de ondernemende werknemer binnen een organisatie. Daarom zou ik iedereen willen adviseren om binnen het onderwijs ervaring op te doen met ondernemen.
3. Wat is uw ambitie op het directoraat ondernemerschap bij EZ voor de komende periode?
Wij blijven werken aan een zo goed mogelijk ondernemingsklimaat in Nederland door te zorgen voor de juiste randvoorwaarden. Daarbij zullen we ons onder andere richten op ambitieus ondernemerschap. Het zijn juist deze bedrijven die een hogere arbeidsproductiviteit kennen, meer hoogwaardige banen scheppen en relatief meer investeren in innovatie dan gevestigde ondernemers, en op deze wijze kunnen bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen. Ik geloof er ook in dat de kiem voor veel vernieuwend en ambitieus ondernemerschap gelegd kan worden in het onderwijs. Daarom blijven we verankering van ondernemerschap in het onderwijs stimuleren.
4. U bent een van de grondleggers van het ondernemend leren in Nederland. Er is al veel gerealiseerd wat zou u nog concreet willen zeggen tegen de scholen?
De afgelopen jaren hebben we “gezaaid”, we hebben veel geïnvesteerd in ondernemerschap. We plukken daar nu de vruchten van. Inmiddels verdient één op de acht werkende Nederlanders zijn of haar geld als ondernemer. Daarmee is Nederland relatief gezien het meest ondernemende land in Europa. Ook op ondernemerschapsonderwijs doen we het erg goed in Europa. Dit hebben we niet alleen gedaan, we hebben dit samen met de scholen en het bedrijfsleven gerealiseerd. Het is nu zaak dit resultaat te borgen. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we scholen, het bedrijfsleven, de regio en ouders voor nodig. Het is dus belangrijk dat scholen blijven investeren in ondernemerschap in het onderwijs. En dat scholen en kennisinstellingen van elkaar leren en samenwerken om ondernemerschap in het onderwijs nog verder te brengen.