Roelf Jager


Organisatie: Directeur Advimaco
Website: http://www.advimaco.nl
 
1. Wie is Roelf Jager en wat is uw drive?
Roelf is mede-initiatiefnemer van diverse activiteiten op het gebied van ondernemerschapsonderwijs. Sinds 2014 oprichter en eigenaar van Advimaco BV. Het ondernemerschap werd mij, als zoon van een retail-ondernemer, van huisuit meegegeven. Zelfstandigheid, inspelen op veranderingen, lef, passie en hard werken. Het leuk vinden om voor mensen iets te kunnen betekenen, het kunnen invulling van de behoefte van klanten. Die passie, het zoeken naar uitdagingen, de lef en het niet opgeven maar met een realistische invalshoek leren van fouten en blijven doorgaan, zijn ook nu nog mijn drijfveren.
2. In je rol als initiatiefnemer van diverse activiteiten zit je met overheden, bedrijfsleven en onderwijs aan tafel, wat is je centrale boodschap?
De boodschap die ik al sinds 2004 verkondig is niet anders dan: ‘start met een ondernemende houding, wacht niet af, maar heb een eigen mening, denk mee met alles waaraan je kunt deelnemen en toon aan dat je zelf iets wilt bereiken’. Verder is het goed dat steeds meer mensen dit uitbouwen van ‘ de ondernemende houding’ naar ‘ zelfstandig ondernemerschap’ In Nederland hebben we de mogelijkheid dit op veel verschillende niveaus te doen, van ZZP, MKB bedrijf tot snelle groeier van een groot nationaal of internationaal concern. Gelukkig is de realiteit dat de groep MKB zelfstandigen de grootste groep is die de economie van ons land een positieve impuls geeft, zowel economisch maar ook maatschappelijk. Ondernemen moet je doen en je moet zelf willen, je zorgt er dan ook zelf voor dat je idee werkelijkheid wordt. Hierbij kunnen veel partijen je helpen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, financieel inzicht en ruimte voor ondernemen.
3. Hoe zie je de toekomst voor de startende ondernemer?
Het gaat om veel verschillende soorten ondernemers in Nederland. De deeltijdondernemer doet het naast een baan voor enkele dagen per week, de vaklieden kiezen ervoor om alleen te starten of gaan in samenwerking met collega's ondernemen. Dienstverleners en personeel in de zorg zullen zich specialiseren en kiezen steeds minder snel voor het werken in loondienst. Persoonlijk denk ik dat de verschuivingen op de arbeidsmarkt nog sneller gaan verlopen dan nu wordt voorspelt. Het nieuwe werken, persoonlijk vrijheid, maar zeker ook nieuwe mogelijkheden die zich voordoen op de arbeidsmarkt zullen dit proces versnellen. De arbeidsmarkt wordt flexibeler, mensen zijn verbonden via social media en kunnen daardoor makkelijker en sneller samenwerken om opdrachten te krijgen, producten te ontwikkelen en klussen te klaren. De groep zelfstandig professionals hebben toekomst en zijn gebaad bij een goede vakopleiding. Als ze daarnaast ook beschikken over de soft skills van ondernemerschap, zoals: passie, lef, doorzettingsvermogen en durven vallen en opstaan, aangevuld met de theoretische en praktische vaardigheden zoals deze binnen het onderwijs worden vormgegeven, dan gaat het zeker lukken.
4. Je bent een van de initiatiefnemers van Ondernemend.nu, wat is de toegevoegde waarde van dit digitale platform?
In eerste instantie door de verbinding tussen alle onderwijsinitiatieven die er zijn rond het thema ondernemerschap inzichtelijk te maken en te fasciliteren. Verder het enthousiasmeren van scholen en studenten om actief met ondernemerschap aan de gang te gaan. De arbeidsmarkt vraagt om ondernemende medewerkers en steeds meer mensen, student, maar ook vanuit een dienstverband, kiezen voor een carrière als zelfstandig ondernemer.