Roy Spit


Organisatie: Commercieel directeur Qredits
Website: https://qredits.nl
 
1. Wie bent u en wat is uw betrokkenheid met Qredits?
Ik ben Roy Spit en heb een bancaire achtergrond, grotendeels in de zakelijke kredietverlening. Sinds de oprichting van Qredits in 2008 ben ik betrokken bij de ontwikkeling van Microfinanciering in Nederland. Als Commercieel Directeur is het een van mijn hoofdtaken om samen met het onderwijs een brug te slaan naar de praktijk en studenten al doende kennis laten maken met ondernemerschap.
2. Waar liggen de kansen voor starters als zij een startkapitaal bij Qredits aanvragen?
Starters en bestaande ondernemers met een levensvatbaar ondernemingsplan kunnen een startkapitaal aanvragen bij Qredits. Om een levensvatbaar plan te kunnen uitvoeren vindt Qredits het belangrijk dat er vanuit een gezonde privé-situatie gestart kan worden. Uiteindelijk zal de starter de financier moeten overtuigen dat over deze aspecten goed nagedacht is.
3. Waarom is de ondernemende houding van studenten en medewerkers voor de arbeidsmarkt belangrijk?
Je ziet dat ondernemerschap steeds belangrijker wordt om economisch en sociaal deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk verkeer. Ten tijde van crisis zal je je als nieuwkomer op de arbeidsmarkt ondernemend moeten opstellen waardoor je jezelf kunt onderscheiden. Straks na de crisis zullen bedrijven meer een beroep doen op zelfstandige ondernemers om capaciteitsproblemen op te vangen. Om daar op te kunnen anticiperen is het belangrijk dat het onderwijs aandacht besteedt aan de belangrijke facetten van zelfstandig ondernemerschap en een ondernemende houding. Hier komt tenslotte meer bij kijken dan een inschrijving bij de KvK.
4. Wat is de hoofdactiviteit van de organisatie Qredits en waarom vindt u dit belangrijk?
Qredits heeft als belangrijkste doelstelling om startende en bestaande ondernemers te ondersteunen met krediet, coaching en tools. Daar waar nodig mogelijkheid bieden voor toegang tot bedrijfsfinanciering van max. €250.000. Daarnaast kunnen ondernemers gebruik maken van een coach (vrijwilliger) of een van de ontwikkelde ondernemingstools. Belangrijkste tools (e-learning) die op dit moment beschikbaar zijn betreffen het template voor het schrijven van een goed ondernemingsplan, een e-learning verkoopplan en voor het debiteurenbeheer.