EBC*L.nl


EBC*L.nl-logo

 

Cursusmogelijkheden EBC*L

De effectieve bedrijfskundige cursussen van EBC*L, zijn nu ook in Nederland te volgen. Deze basiscursussen zijn enkele jaren geleden met aantoonbaar succes in o.a. Duitsland, Oostenrijk en Italië geïntroduceerd.
De cursussen zijn toegankelijk opgezet, praktisch, actueel, betaalbaar en houden rekening met uw voorkennis.
 
Met onze cursussen ervaar je dat je spelenderwijs meer kennis opdoet. De cursussen worden afgerond met een examen en er wordt een internationaal erkend certificaat uitgereikt.


Waarom?


Wij ervaren dagelijks dat onvoldoende bedrijfseconomische kennis in het bedrijfsleven mensen afhankelijk maakt. Bovendien kost onvoldoende bedrijfseconomische kennis meer tijd en geld dan je lief is. EBC*L biedt jou de mogelijkheid om, door het volgen van deze cursus, meer grip te krijgen op het bedrijfseconomische deel van jouw werk en bedrijfsvoering.

Een andere mogelijkheid is om jezelf zelfstandig voor te bereiden op de examens via de e-learning of de boeken van EBC*L.

 

European-Business-Competene-Licence

 

EBC*L LifeManagement, het programma voor de sociale en (basis)economische competenties

Het programma EBC*L LifeManagement biedt jonge mensen de kennis en vaardigheden om (weer) met vertrouwen een rol in de maatschappij te nemen. Vorming en verantwoord burgerschap zijn de leidende onderwerpen in het programma.

Voor het realiseren van ambities gaat het bij veel maatschappelijke functies om de juiste balans tussen sociale en harde competenties zoals initiatief nemen en  zakelijk onderhandelen.  Ook het omgaan met geld, informatie, contracten of je eigen gezondheid, we weten allemaal dat het beheersen hiervan niet vanzelfsprekend is. Het niet beheersen ervan staat vaak succes in de weg en kan leiden tot gebrek aan vertrouwen in je eigen kunnen of het maken van fouten.

   EBC*L LifeManagement is een goede basis voor sociaal ondernemerschap
   EBC*L LifeManagement is in Europa erkend als de basis voor Leven Lang Leren


EBC*L Enterprise, het startende ondernemersprogramma

Garanties voor succes laten zich niet voorspellen en beoordelen! Wanneer je met een eenmanszaak en/of als ZZP-er aan de slag wilt, is de garantie op succes vaak twijfelachtig. Werken aan je eigen kwaliteiten biedt een weg naar succes. Het programma EBC*L Enterprise, biedt je deze mogelijkheid. Het programma richt zich op alle aspecten van het startend ondernemerschap en sluit aan bij de vragen van de ZZP-er.

Daarom komen in deze cursus vragen aan de orde als: Wie ben ik als ondernemer? Hoe manage ik als ZZP-er /Startup mijn leven? Zijn mijn doelen reëel en kan ik deze bereiken? Waar liggen mijn eigen sterke kanten en hoe kan ik mijn zwakke kanten beter hanteren? Hoe kan ik toekomstgericht denken en beter de belangrijke beslissingen nemen? Hoe bereik en houd ik klanten? Hoe bereken ik mijn kosten en prijzen? Wat voor mogelijkheden bieden de sociale media mij?

Ondernemen en bedrijfsvoering EBC*L niveau A.

De cursus wordt in diverse Europese landen gezien als een stap naar succesvol ondernemerschap en management. De nadruk ligt bij EBC*L niveau A op de bedrijfseconomische kennis. De cursus bereidt je op een effectieve en efficiënte manier voor op één van de EBC*L examens. Met het EBC*L niveau A certificaat toon je aan dat je kennis kunt toepassen op vier domeinen van je (toekomstige) bedrijfsvoering.  Deze vier domeinen worden in de cursus aan de hand van vier modules aan geboden. Aan elk onderdeel ligt een uitgebreide leerdoelen catalogus ten grondslag.

 Deze geeft precies aan wat je leert en voor het examen dient te beheersen.

   •  Het voeren van een financiële administratie;
   •  Het berekenen en beoordelen van kosten en prijzen;
   •  Het beoordelen van bedrijfsdoelstellingen aan de hand van financiële kengetallen;
   •  Bedrijfswetgeving en bedrijfsvormen.


Cursus Ondernemen, business planning, marketing en verkoop, EBC*L niveau B.

Kennis nodig van marketing, verkoop en bedrijfsplanning en deze kennis kunnen toepassen? Met de EBC*L niveau B cursus leer je hoe jij je deze kennis eigen kunt maken. Kennis van verkoop, marketing, bedrijfs -en investeringsplanning wordt vaak als boeiend ervaren. En dat is het ook. Het is spannend en vraagt puzzelen. Het is niet altijd makkelijk en vraagt kennis van zaken om dit effectief te kunnen doen. In deze EBC*L niveau B cursus leer je hoe je hier invulling aan kunt geven. De cursus bereidt je zo op een effectieve en efficiënte manier voor op het EBC*L niveau B examen. De cursus wordt, evenals EBC*L niveau A, in diverse Europese landen gezien als een waardevolle kennisbron om met succes je bedrijf en producten te laten renderen. De cursus bestaat uit drie volgende modules en aan elke module ligt een uitgebreide leerdoelen catalogus ten grondslag.

 De modulen zijn:

   •  Bedrijfsplanning (leerdoelencatalogus).
   •  Marketing & verkoop (leerdoelencatalogus)
   •  Investeren & Financiële planning (leerdoelencatalogus)

Na het behalen van de certificaten A en B ontvangt met het diploma EEE, EBC*L European Entrepreneur.

Cursus ondernemerschap, HRM, leiding geven, managementinstrumenten, EBC*L  niveau C

De EBC*L-cursus niveau C is een vervolg op EBC*L A en B en is bedoeld voor leerlingen met leiding gevende ambities. Het niveau is hoog (EQF 5). Het gaat niet alleen om toepassing van kennis maar vooral om het ontwikkelen van integrale ondernemerschapscompetenties. Je werkt aan competenties die gerelateerd zijn aan visieontwikkeling, blijven leren, leiding geven, houding, inzicht en vaardigheden. Het portfolio speelt een zeer grote rol. De cursus kun je  afronden met een examen en een internationaal erkend certificaat (European Business Competence License).

 De cursus bestaat uit de volgende modules:

   •  Personeelsmanagement
   •  Management(vaardigheden)
   •  Leiderschap
   •  Communicatie(vaardigheden)
   •  Competentie management ondernemerschap

Na het behalen van de certificaten A, B en C ontvangt men het diploma EBC*L Bedrijfskunde

EBCL-Internationale-partij