Ministerie van Economische Zaken


Ministerie van Economische Zaken

Ondernemerschapsonderwijs is belangrijk

Inmiddels verdient één op de acht werkende Nederlanders zijn of haar geld als ondernemer. Daarmee zijn we in Nederland relatief gezien het meest ondernemende land in Europa. De mogelijkheid –maar ook de noodzaak- om je ondernemend op te stellen, is nu groter dan ooit. Een groot deel van de generatie die nu opgroeit, zal dan waarschijnlijk ook ergens in zijn of haar carrière gedurende een periode ondernemer zijn. Volgens de tweemeting van het Actieprogramma Onderwijs en Ondernemerschap is voor ongeveer twee derde van de mbo-, hbo- en wo-studenten ondernemerschap een belangrijk onderdeel van de beroepswens. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2007. In die zin is het voor elke afgestudeerde van belang om ondernemendheid te ontwikkelen om op de arbeidsmarkt van de toekomst zijn of haar loopbaan vorm te kunnen geven, of dat als ondernemer is of als “entrepreneur” oftewel de ondernemende werknemer binnen een organisatie. De kiem voor veel vernieuwend en ambitieus ondernemerschap kan worden gelegd in het (basis) onderwijs.

De waarde van ondernemerschap

Ondernemerschap is de drijvende kracht achter een dynamische economie. De waarde van ondernemerschap is vooral gelegen in de positieve invloed op de werkgelegenheid, innovatie en de arbeidsproductiviteit in een economie. Vooral succesvolle doorgroeiende bedrijven met ambitieuze ondernemers kennen een hogere arbeidsproductiviteit, scheppen meer hoogwaardige banen en investeren relatief meer in innovatie dan gevestigde ondernemers. En op deze wijze dragen zij bij aan de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen. Daarom moedigen EZ en OCW ambitieuze jongeren met innovatieve ideeën aan om ondernemer te worden. Meer informatie

Alles over ondernemen