Koninklijke Vereniging MKB-Nederland


MKB NederlandMKB Nederland is de grootste ondernemersorganisatie van Nederland en vertegenwoordigt 120 branche-organisaties, 250 lokale ondernemers-verenigingen en een groot aantal rechtstreeks aangesloten ondernemers. Samen goed voor ruim 150.000 bedrijven.

 

 


MKB Nederland is actief op Europees en landelijk niveau, in steden en regio’s, en binnen alle branches, om meer ruimte te creëren voor ondernemers en ondernemerschap. MKB-Nederland kenmerkt zich door:

  • doelgerichte lobby en dienstverlening
  • kennis van de dagelijkse ondernemerspraktijk;
  • een ijzersterk organisatievermogen.

www.mkb.nl

 

MKB Nederland zorgt dat jij kunt blijven ondernemen!

MKB-Nederland zorgt voor tijdwinst en gemak, zodat jij kunt blijven ondernemen! Door de krachten van onze leden te bundelen kunnen wij jouw belangen effectief behartigen. Hier vind je alle onderwerpen waar wij voor ondernemers aan werken.
1:  Betere toegang tot kennis, financiering en markten
2:  Minder en betere regels voor ondernemers
3:  Eerlijker verdeling van rechten en plichten werkgevers en werknemers
4:  Sneller vinden en langer behouden van geschoolde werknemers
5:  Bereikbare, duurzame en leefbare bedrijfsomgeving
6:  Lagere en eenvoudiger belastingen, heffingen en premies


Daarnaast biedt MKB-Nederland aan leden verschillende services en diensten, veelal samen met andere organisaties. Hierbij kun je denken aan: deskundige hulp bij arbeidsvoorwaarden, meldpunt Oneerlijke concurrentie, meldpunt Sneller betalen, steunpunt Acquisitiefraude, MKB Servicedesk, de portal MijnMKB, diverse cursussen en trainingen, keurmerk Veilig ondernemen, verschillende whitepapers, congressen en netwerkbijeenkomsten.


MKB Nederland: voor een kansrijk ondernemersklimaat!