Paragin


 

Paragin is een ondernemende organisatie, die veel op heeft met ondernemerschap. Niet alleen zijn we nauw betrokken bij het grootste online ondernemersnetwerk van Nederland Higherlevel.nl, ook zijn we samen met Jong Ondernemen druk bezig om een mooi platform te ontwikkelen voor het verder brengen van de student companies, de vele vrijwilligers die zich inzetten en de mooie initiatieven van Jong Ondernemen. Ook zijn we nauw betrokken bij (de techniek van) het Ondernemerschapspaspoort en dragen we Ondernemend.nu een warm hart toe!

 

Ons team bestaat uit jonge innovatieve programmeurs, ervaren consultants en inhoudelijk krachtige commerciële medewerkers. Stuk voor stuk gedreven professionals die enthousiast werken aan een groeiende organisatie.

 

Paragin

 

We zijn een groot voorstander van open standaarden. Niet alleen technisch - zo willen we dat elk van onze producten het op elke computer, in elke browser, op elke smartphone of tablets als de iPad het goed doet - maar we zijn ook voorstander van initiatieven als Drempels Weg om applicaties breed toegankelijk en zeer flexibel te maken. Daarnaast onderstrepen we bijvoorbeeld de e-PortfolioNL Afspraak NTA 2035 voor optimale uitwisseling van e-Portfolio's en baseren we onze producten zoveel mogelijk op standaarden van het IMS.

We willen als partner optreden van onze klanten en partners, door samen met hen te werken aan mooie instrumenten en producten. Het is ons doel om een betrouwbare partner te zijn waar het prettig mee samenwerken is, die weet wat er speelt en waar behoefte aan is, en die actief met nieuwe ideeën en verbeterpunten aankomt.

 

Uw mogelijkheden in kaart met het ePortfolio

MijnPortfolio.nl is bedacht en ontwikkeld als instrument om actieve ondersteuning te kunnen bieden aan onderwijs, bedrijfsleven en arbeidsmarkt voor onder meer loopbaanontwikkeling, mobiliteit en andere werkgerelateerde uitdagingen. Doel is om dit alles gemakkelijker, grootschaliger en vooral effectiever te maken, uitgaande van de centrale gedachte waarbij een ePortfolio en daarmee het individu zelf centraal staat en regisseur is van de eigen ontwikkeling.

 


Partner en samenwerking:


Bezoek onze site www.paragin.nl