Certificaat Ondernemerschap (CO)


Om te kunnen ondernemen hoef je tegenwoordig niet per se een specifieke ondernemersopleiding te volgen. Als je een niet-economische opleiding volgt, en zou je in de toekomst je eigen bedrijf willen starten. Dit kan bijvoorbeeld zijn als fysiotherapeut, beeldend kunstenaar, musicus, webdesigner, mode-ontwerper, communicatiedeskundige, tolk/vertaler, enzovoort.

Geldt dit voor jou? Dan is het interessant om het Certificaat Ondernemerschap (CO) te behalen. Met het CO-programma kom je in aanraking met alle aspecten van ondernemerschap. Ook die zaken die je niet in je ‘reguliere' opleiding krijgt. Het voordeel is dat je met het Certificaat kunt laten zien dat je ondernemende vaardigheden beheerst. Verschillende hbo-onderwijsinstelling bieden deze minor aan waarvan de basis beschreven is in de Body of Knowledge van de CO. Het totale onderwijsprogramma voor de CO omvat minimaal 30 ECTS.

Inhoud van het CO-programma

Centraal in programma staat het ontwikkelen van een onderneming(svisie) op basis van het Business Model Canvas. De volgende drie domeincompetenties komen aan bod:

 • Vanuit een professie een onderneming initiëren en creëren, zowel als zelfstandige of als ondernemende medewerker;
 • Een business model implementeren en bijstellen;
 • Ontwikkelen en onderhouden van zakelijke relaties en netwerken.


Na het volgen van het programma:

 • Ben je in staat om vanuit je professie, je visie op ondernemerschap en je omgevingsvisie tot een persoonlijk business concept te komen.
 • Heb je voldoende kennis en vaardigheden om je business concept met het Business Model Canvas uit te werken in een concreet business model.
 • Ben je staat om het business model uit te werken in een business plan.
 • Ben je in staat om het business plan te realiseren.
 • Ben je in staat om je ondernemend te gedragen.

Body of knowledge

Een Body of Knowledge (BOK) vormt de basis van het CO programma. Met de BOK heeft u alle ingrediënten in handen om het ondernemerschapsonderwijs vorm te geven en specifiek te maken voor uw beroepspraktijk.

 

Domeincompetenties

Drie domeincompetenties staan centraal in het CO programma:

 • Vanuit een professie een onderneming initiëren en creëren, zowel zelfstandig als ondernemend;
 • Een business model implementeren en bijstellen;
 • Ontwikkelen en onderhouden van zakelijke relaties en netwerken.

Basics, Visions & Trends

Per domeincompetentie zijn de Basics (de basiskennis waarover elke student beschikt), Visions (belangrijke richtinggevende theorieën of concepten over ondernemerschap) en Trends (actuele ontwikkelingen en inzichten die relevant zijn voor een ondernemende professional) uitgewerkt.

 

Aan het einde van het programma van Certificaat Ondernemerschap kan een HBO student vanuit een gedegen basis een levensvatbare onderneming initiëren, creëren en realiseren.

 

Zie hier meer informatie over Body of knowledge.