Onze lesmethode


Dé lesmethode ondernemersschap

Is ondernemen iets voor jou? is een flexibele lesmethode die jonge mensen in het VO, MBO en HBO wil helpen onderzoeken of het ondernemerschap ook bij hen past. De methode is in 2016 ontwikkeld door een samenwerkingsverband van ervaren en innovatieve zelfstandig ondernemers die weten wat ondernemen in de nieuwe economie inhoudt. Door de vele praktijkopdrachten is de methode zowel bruikbaar in de BBL als de BOL. Er is een variant voor mbo niveau 2/3 en voor mbo niveau 4 en hbo. De methode is generiek opgezet, maar met extra videomateriaal aan te passen aan iedere studierichting.

 
De lesmethode is geschikt voor de keuzedelen:

> Oriëntatie op ondernemerschap
> Ondernemend vakmanschap
> Ondernemerschap mbo

Handboek is ondernemen iets voor jou?

De lesmethode bestaat uit de volgende 5 onderdelen:

Een inspirerend papieren lesboek over zelfstandig ondernemen voor niveau 2/3 en niveau 4
Beide lesboeken tellen 40 hoofdstukken van 2 of 4 pagina’s die - duidelijk afgebakend - alle onderdelen behandelen die horen bij het oriënteren op zelfstandig ondernemerschap en het starten en runnen van een eigen bedrijf. De boeken bieden naast inspirerende citaten van ondernemers een combinatie van lezen en doen, veel doen. Inclusief een eindopdracht. De lesboeken zijn geschreven door Karen Romme – al jaren een van de door startende ondernemers in Nederland meest gelezen auteurs – en Karel Wijne – expert in ondernemerschapsonderwijs.

2. Digitale lessen met beeldmateriaal (powerpoints) inclusief docentenuitleg
Deze 40 powerpoints horen bij de hoofdstukken uit de boeken en bevatten naast veel voorbeelden en informatieve, onderhoudende en humoristische (YouTube) filmpjes met echte ondernemers en andere mensen, activerende klassikale opdrachten. Omdat het 40 losse lessen zijn hebben docenten de flexibiliteit alle lessen te behandelen of zelf een keuze te maken in onderwerpen en volgorde. En kunnen zij deze naar eigen inzicht aanpassen.

3. Extra videomateriaal
Op de website van de methode staat een database met video’s met en over allerlei soorten ondernemers in vele vakgebieden en branches. Docenten kunnen deze gebruiken om de lessen te verlevendigen.

4. Digitale (groeps)opdrachten
Die deels tijdens de lessen en deels buitenschools uitgevoerd kunnen worden. De opdrachten zijn enerzijds om ondernemend gedrag en communicatieve vaardigheden te oefenen en anderzijds om de jongeren meer te laten ontdekken over ondernemen.

5. Kennisactiverende vragen
Deze vragen zijn te gebruiken om in of buiten de lessen de ontwikkeling van de leerlingen te volgen.

Examen
Ook is het mogelijk een examen af te nemen dat volledig voldoet aan de wettelijke kaders voor de keuzedelen.

Werkboek Is een eigen bedrijf iets voor jou? (ondernemerschap mbo)
In juni 2017 verschijnt een werkboek en digitale omgeving voor het keuzedeel Ondernemerschap mbo. Het werkboek bevat rekenmodules en geeft studenten handvatten bij het uitwerken van een ondernemingsplan. Het ondernemingsplan is het eindproduct dat kan worden beoordeeld als afsluiting van het keuzedeel ondernemerschap mbo.

Introductieboekje
Voor opleidingen die jongeren gedurende een korte periode willen laten kennismaken met ondernemerschap is er naast de gewone lesboeken en het pakket met 40 lessen, tevens een introductieboekje met 10 hoofdstukken en docentenmateriaal met 10 lessen.

Uitdagend voor leerlingen en makkelijk voor docenten

'Is ondernemen iets voor jou' is geschreven om leerlingen een realistisch beeld van ondernemerschap  in de 21e te geven. Maar is ook zo ontwikkeld dat docenten er makkelijk mee kunnen werken. Een lesboek met 40 relevante onderwerpen. Ieder onderwerp wordt ondersteund door een powerpoint met alle relevante informatie, filmpjes en kennisvragen. Daarnaast  zijn er bij ieder thema activerende opdrachten zodat leerlingen ook echt aan de slag kunnen gaan. De opdrachten zijn dichtbij huis, maar anders dan de opdrachten uit traditionele ondernemersmethodes.

Zoals een van de gebruikers zegt: “De Powerpoints zijn een geweldige ondersteuning! Voor mij is het een heerlijke methode om vooral de leerlingen mee aan het denken te zetten.“

Meer informatie over alle onderdelen van de lesmethode is te vinden op Isondernemenietsvoorjou.nl
Of bel Karel Wijne op 06 24 978 568. Dat kan ook op zaterdag.

Wilt u een docentenexemplaar? Vraag het alvast aan via het contactformulier.