Minor Ondernemerschap


Als je een Bachelor-opleiding doet, die niets met ondernemerschap te maken heeft, kun je toch vaak ondernemerschap toevoegen aan je onderwijsprogramma.


Op veel hogescholen en universiteiten kun je de Minor Ondernemerschap kiezen. Soms wordt deze aangeboden in samenwerking met een Centre for Entrepreneurship. Meestal zijn er ook (regionale) ondernemers en bedrijven bij betrokken.


Zowel de hbo Minor als de universitaire Minor bereiden je voor op ondernemerschap. Alleen de invalshoek verschilt.

Hbo Minor Ondernemerschap

Met de hbo Minor leer je de basis van het ondernemen. Meestal schrijf je een eigen ondernemingsplan dat je vervolgens – onder begeleiding – uitvoert. Je doet marktonderzoek, ontwikkelt een prototype, zoekt producenten/leveranciers; je geeft je bedrijf een naam en gezicht en legt contact met toekomstige klanten. Zo geeft de Minor je onderneming vanaf het begin een goede start.
Bij sommige hogescholen kun je via de Minor Ondernemerschap het Certificaat Ondernemerschap behalen.

Universitaire Minor Entrepreneurship

Met de universitaire Minor Entrepreneurship leer je ondernemen op een academisch én praktisch niveau. Je krijgt inzicht in verschillende aspecten van ondernemerschap, zodat je deze binnen een samenwerkingsverband zelfstandig kunt uitvoeren. Vaak leer je samen met andere studenten – met een andere studieachtergrond – een bedrijf op te zetten, onder begeleiding van ervaren bedrijfscoaches. Ook bestudeer je ‘cases’ van andere ondernemers, vaak uit de praktijk. Daarvoor bedenk je, aan de hand van theorie, praktische oplossingen.
De universitaire Minor wordt vaak in het Engels gegeven. Hij bereidt je voor op een ‘ondernemende’ functie in het internationale bedrijfsleven, al of niet in je (deels) eigen bedrijf.