Ondernemerschapspaspoort


De Nederlandse samenleving heeft behoefte aan ondernemende mensen. Ondernemend zijn wil zeggen dat mensen pro-actief zijn, kansen zien, die ook benutten en waarde toevoegen.  Dat kan als zelfstandig ondernemer, maar ook in loondienst.

 

In het Nederlandse onderwijs is steeds meer aandacht voor ondernemerschap. Leerlingen en studenten blijven deze ervaring, kennis en competenties gedurende hun hele school- en studietijd ontwikkelen. Om dit gestructureerd vast te leggen en inzichtelijk te maken voor zowel de leerling als voor docenten en (toekomstig) werkgevers/financiers, is het Ondernemerschapspaspoort ontwikkeld.

 

Wat is het Ondernemerschapspaspoort

 

Het Ondernemerschapspaspoort is een initiatief van Ondernemend.nu, een samenwerkingsverband van partners in het Netwerk Onderwijs en Ondernemerschap in Nederland. Samen hebben we als doel om ondernemend gedrag te stimuleren en iedereen kansrijk te maken voor de toekomst. We zorgen voor ondernemende initiatieven, maar ook voor de borging van deze initiatieven.
 

 

 

De eerste reacties op het paspoort

 

 


Het ondernemerschapspaspoort wordt ondersteund door Europass

Linde Gonggrijp
‘‘ De kern van het ondernemerschap is het herkennen van je eigen kracht en dit in te zetten voor de behoeften van de opdrachtgevers. ’’
Mirjam Sterk
“Het ondernemerschapspaspoort geeft jongeren de kans om op een overzichtelijke manier aan te tonen wat zij al aan ervaring hebben opgedaan op het gebied van ondernemerschap. Het is een pluspunt op je CV!”
Dik van der Wal
Dienst Uitvoering Onderwijs
‘‘ Internationale ervaring is niet alleen leuk, het vergroot ook je kennis, je netwerk en je kansen bij het zoeken naar een baan. ’’
Hans Biesheuvel
Initiatiefnemer ONL
‘‘Je kunt als ondernemer hulp inschakelen, maar uiteindelijk moet je het toch zelf doen. ’’
Linde Gonggrijp
‘‘ De kern van het ondernemerschap is het herkennen van je eigen kracht en dit in te zetten voor de behoeften van de opdrachtgevers. ’’