GoFuture


Go Future

 

GoFUTURE: ONDERNEEM JE TOEKOMST!
De digitale leerlijn GoFuture bereidt scholieren voor op hun toekomst, waar een ondernemende attitude en 21e-eeuwse vaardigheden centraal staan. GoFuture combineert ondernemerschap met spelelementen (‘gamificatie’), klassiek onderwijs met een digitale leeromgeving en autonomie met samenwerken. Studenten denken na over zichzelf, wat ze willen en kunnen, vormen een team en zetten samen een onderneming op. Docenten nemen hierbij de rol aan van coach en werken samen met lokale ondernemers om de jonge ondernemers het beste uit zichzelf te laten halen.

De onderneming die studenten starten kan van alles inhouden, zolang het maar aansluit bij hun eigen toekomstdromen: van een webshop opzetten tot een concert of een liefdadigheidsactie organiseren en van een atelier openen tot een bezorgdienst starten. Wat ze ook ondernemen, ze groeien als ondernemer en als persoon. Ze leren keuzes te maken en verantwoordelijkheid nemen.

GoFuture biedt een invulling voor de volgende keuzedelen: Oriëntatie op Ondernemerschap (K0080 – 240u), Ondernemerschap (K0165 - 480u) Ondernemend gedrag (K0072 – 240u).

 

GoFutue Canvas Model


Motiveren
GoFuture beoogt boven alles de studenten te motiveren. Hierbij wordt gamificatie ingezet, dit sluit goed aan bij de belevingswereld van de studenten. Daarnaast zet GoFuture in op de drie belangrijkste factoren voor intrinsieke motivatie: autonomie, competentie en verbondenheid.

Coaching van de docenten
Voor de implementatie van deze ondernemende leerlijn maar ook los van de methode is het mogelijk dat docenten door GoFuture worden gecoacht. Deze coaching wordt aangepast aan de wensen van de specifieke school, afhankelijk van de ervaring met gamificatie en ondernemerschap. De coaching richt zich op hoe gamificatie toegepast kan worden in het onderwijs, hoe ondernemerschap gestimuleerd kan worden en hoe deze twee interacteren. Docenten krijgen inzicht in hoe ze studenten extra kunnen motiveren, kennis en ervaring die ook buiten GoFuture direct toepasbaar is.

Doelgroep GoFuture
GoFuture is toepasbaar binnen ROC, AOC en vakscholen. We bieden de keuzedelen Ondernemerschap, Oriëntatie op ondernemerschap en Ondernemend gedrag aan.

Meer weten?
Kijk eens rond op www.gofuture.nl of neem contact met ons op via info@gofuture.nl