Keuzedelen


Een mbo-opleiding bestaat voortaan niet alleen uit een kwalificatie, maar ook uit een of meer keuzedelen. Het keuzedeel is een verrijking bovenop de kwalificatie. Hiermee kan de student zijn vakmanschap verbreden of verdiepen. Het keuzedeel is een verplicht onderdeel binnen de mbo-opleiding en beslaat 15% van de opleidingstijd. De student doet er ook examen in, al kan hij (nog) niet op dat onderdeel zakken. De minister heeft wel de intentie om keuzedelen voorwaardelijk te maken voor diplomering. Lees meer

 

 

Brochure

 

 

Keuzedelen

 

 

De CE Ondernemerschap heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een aanjager om meer ondernemerschap in met name het middelbaar beroepsonderwijs te brengen. En dat is gelukt!

De borging van ondernemerschap is ook terug te zien in de keuzedelen, die onderdeel van de herziene kwalificatiestructuur zijn geworden. Er is keuze uit een aantal keuzedelen om ondernemendheid en ondernemerschap bij studenten tot bloei te laten komen, zoals:

Het keuzedeel Ondernemerschap mbo is de vertaling van de CE Ondernemerschap geworden. Met dezelfde inhoud is het mogelijk dat scholen de programma’s, gebaseerd op de CE Ondernemerschap, kunnen blijven voortzetten. Het gebruiken van het ontwikkelde  materiaal en de examens en het uitreiken van de schoolverklaring ‘Certificaat Ondernemerschap’ is nog steeds mogelijk. Met de komst van de herziene kwalificatiedossiers zal de CE Ondernemerschap dus als term verdwijnen, maar biedt het keuzedeel Ondernemerschap mbo het vangnet voor alle initiatieven.

 

Vragen over de keuzedelen en de herziene kwalificatiedossiers verwijzen wij u naar www.kwalificatiesmbo.nl.

Good practices voor de implementatie van deze keuzedelen worden verzameld op www.ihks.nl.

 

 

Ontwerpen – keuzedelen

 

 

Kiest u bij bestaande keuzedelen kant-en-klaar lesmateriaal of gaat u zelf aan de slag?


Wij helpen u met keuzes en content. U voert de regie en voelt het eigenaarschap. Zo doen we dat met keuzedelen.
Wij hanteren aan de basis een model dat helpt bij het ontwerpen van een keuzedeel. Het biedt structuur en geeft richting aan de inhoud. Het bijbehorende rekenmodel voor urenverantwoording geeft per fase een tijdsaanduiding voor de onderwijstijd.
Het model werkt organisch: afhankelijk van het onderwerp, de startsituatie en de keuzes van de school kunnen de onderdelen anders worden geprogrammeerd. Het maakt onderwijs flexibeler en geeft u de mogelijkheid de uitgangspunten van keuzedelen te hanteren: flexibilisering, innovatie en afstemming op de arbeidsmarkt.

 

http://www.keuzedeelmbo.nl