Opbouw nieuwe dossiers


De nieuwe opbouw van de dossiers maakt de samenhang binnen de dossiers duidelijker. Een dossier bestaat uit één gemeenschappelijk basisdeel en één of meer profieldelen. Het kwalificatiedossier wordt aangevuld met een keuzedeel.

Basisdeel
Het basisdeel bevat twee onderdelen:
In het generieke onderdeel staan de eisen voor taal, rekenen en loopbaan en burgerschap. De overheid bepaalt deze eisen. Of een student nu fietsenmaker of kapper wil worden, deze eisen zijn voor alle mbo-studenten gelijk. Het beroepsspecifieke onderdeel bevat de kerntaken en werkprocessen die hetzelfde zijn voor alle - in het kwalificatiedossier opgenomen - beroepen.

Profieldeel
Naast gemeenschappelijke elementen in het basisdeel zijn er ook verschillen tussen de beroepen (kwalificaties) in het dossier. Die specifieke kenmerken van de kwalificatie worden beschreven in het profieldeel. Het profiel bestaat ook uit kerntaken en werkprocessen.

Keuzedeel
Het keuzedeel is een nieuw element. Een keuzedeel is een verrijking die bovenop de kwalificatie komt. Hiermee kan de student zijn vakmanschap verbreden of verdiepen. Een keuzedeel is een verplicht onderdeel binnen de mbo-opleiding. Het keuzedeel maakt geen deel uit van de slaag-zak regeling, maar moet wel geëxamineerd worden.

Het basis-, profiel- en het keuzedeel vormen gezamenlijk de mbo-opleiding.

 

Kwalificaties Ondernemerschap

  • Ondernemerschap vakman
  • Ondernemerschap retail
  • Ondernemer horeca enz

Kwalificaties.s-bb.nl