Ondernemend gedrag in je loopbaan


Codename Future ontwikkelt digitaal lesmateriaal voor het onderwijs

De maatschappij van vandaag vraagt om jongeren met ondernemend gedrag, die initiatief nemen, kansen zien en grijpen. Deze soft skills bezit niet iedereen van nature. De methode ‘Ondernemend gedrag in je loopbaan’ geeft jongeren inzicht in zichzelf en de mogelijkheden om ondernemende vaardigheden te ontwikkelen tijdens de BPV of loopbaan.

 

De methode is een invulling voor de Keuzedelen ‘Ondernemend gedrag niveau 1/2 en niveau 3/4’ en kan verdieping geven aan Loopbaan en Burgerschap.

 

Ondernemend Gedrag in je Loopbaan - Codename Future

Zie ook ons introductiefilmpje of onze website.

 

Speerpunten van de methode ‘Ondernemend gedrag in je loopbaan’:

  Zorgt voor ondernemende, gemotiveerde jongeren
  Invulling voor Keuzedeel Ondernemend gedrag voor 1 & 2 en 3 & 4
  De belevingswereld en leefomgeving van de jongeren staat centraal
  Jongeren leren van en met elkaar: peer-education

 

 

Ondernemend Gedrag niveau 1-2   Ondernemend Gedrag niveau 3-4
Ondernemend Gedrag niveau 1-2   Ondernemend Gedrag niveau 3-4

 

Ondernemend gedrag in je loopbaan is ontwikkeld door Codename Future. En is mede tot stand gekomen in co-creatie met Koning Willem I College, Da Vinci College, ID college, ROC de Leijgraaf, ROC Rivor, Zadkine.

 

Examen Ondernemend Gedrag in je loopbaan

 

Codename Future biedt een gratis examen aan voor gebruikers van de methode Ondernemend gedrag in je loopbaan.

 

Wat is de voorbereiding op het examen?

  • De studenten reflecteert op de gemaakte challenge;
  • De docent evalueert met de student de challenge;
  • De opleiding/school bepaalt welke producten van een challenge in het portfolio komt;
  • In het laatste hoofdstuk van de methode evalueert de student op de 3 werkprocessen en beschrijft welk bewijs (portfoliostuk) het beste hiervoor leent.

 

Wat is het examen voor niveau 1 en 2?

  • Het samenstellen van een examenportfolio;
  • Een presentatie van een zelfgekozen challenge van 5 minuten;
  • Panelgesprek van 10 tot 15 minuten over het examenportfolio en de presentatie.

 

Wat is het examen voor niveau 3 en 4?
Voor niveau 3 en 4 is een Proeve van Bekwaamheid in vorm van een MasterChallenge. Hierin staan kerntaken en werkprocessen beschreven die de kandidaat moet uitvoeren. Daarbij moet de student bewijzen dat hij/zij over de gevraagde prestatie-indicatoren beschikt. Studenten stellen een proevedossier samen en verzamelt alle resultaten en beoordelingen in een PvB dossier. Er is ook een examengesprek: hierin bespreekt hij de resultaten en reflecteert hij op het verloop van deze proeve.

De school kan kiezen voor een MasterChallenge Praktijk of een MasterChallenge op School (simulatie).

 

Examen
Het examen wordt los aangeboden en kan via ons worden ingekocht. Het examen is gratis bij afname vanaf 150 stuks. Het examen moet door het examenbureau of de commissie van de school worden vastgesteld.


Extra mogelijkheden
Naast Ondernemend Gedrag bieden wij ook de methodes Werken aan je Toekomst (LOB) en De maatschappij dat ben JIJ (Burgerschap) aan. Alles met tot doel om jongeren voor te bereiden op hun actieve rol in de samenleving, zowel als (aankomend) werknemer als burger.

Codename Future
070 – 3024770
info@codenamefuture.nl