Aventus


 

Contactpersoon: Wiep Jagersma w.jagersma@aventus.nl

 

“De Europese Commissie (EC) legt een belangrijke rol weg voor de onderwijsstelsels in hun aanpak om ondernemerschap en ondernemerszin te bevorderen in de Europese Unie (EU). Ondernemerscompetenties moeten in het kader van Leven Lang Leren worden verworven. Vanuit dit besef gaat de aandacht in deze mededeling dan ook uit naar al het onderwijs: vanaf de basisschool tot en met de universiteit en het middelbaar en hoger beroepsonderwijs (initiële beroepsopleidingen).”

Bron: http://www.oecd.org/cfe/leed/BGP_Entrepreneurship-in-Education.pdf

 

Een loffelijk streven maar hoe breng je dit in de praktijk en in hoeverre druppelt dat van de EC door naar MBO scholen?

 

Het interpreteren en  bevorderen van het Ondernemerschap en Ondernemerszin is afhankelijk van de school, de docent, het budget etc.

Aventus biedt o.a. de opleidingen Ondernemer Horeca en Ondernemer Detailhandel aan.  Als school zijn we afhankelijk van aanmeldingen. Het aantal aanmeldingen voor voorgenoemde opleidingen is de afgelopen 4 jaar  gestaag toegenomen binnen de Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer, Zutphen). Mogelijk heeft het soms sobere arbeidsperspectief (veroorzaakt door de crisis), studenten in toenemende mate doen besluiten voor dit type studie te kiezen.

 

Dat het zelfstandig ondernemerschap – met name in de eerste aanloop – niet over rozen gaat, laat onderstaand schema zien.

 

 

Het maken van een succesvolle start in zelfstandig ondernemerschap vergt niet alleen voorbereiding, maar bovenal veel juiste kennis en expertise. Hier liggen voor de diverse onderwijsinstellingen mooie en interessante uitdagingen.

 

Het is een constant proces ondernemers op te leiden, leerlingen te blijven stimuleren en motiveren. Ons doel is om studenten hun ondernemerschap tot een succes te laten maken door hen de juiste kennis, vaardigheden en inzichten bij te brengen.

Aventus maakt hierbij gebruik van OVD Perspectief lesmateriaal, waarbij leerlingen worden geïnspireerd om tot zelfontplooiing te komen.

 

Als coördinator gaat Wiep Jagersma geregeld mee naar China:

Om bij te dragen in dit proces, ga ik zelf bijvoorbeeld elk jaar met een aantal leerlingen naar Hong Kong.  Ik heb daar ooit gewoond en gewerkt en ken de weg. Zo kwam ooit het idee vanuit leerlingen om daar een excursie naar toe te organiseren.

China is het grootste exportland ter wereld en 70% van wat wij dragen of in huis hebben aan elektronische apparatuur komt uit China / Hong Kong. De link met Detailhandel is dan ook snel gelegd!

 

Sinds april 2010 ben ik elk jaar met zo’n 8 tot 10 studenten gedurende 8 dagen naar Hong Kong geweest.

De reacties van de studenten die mee zijn geweest waren alleen maar lovend.

Voor leerlingen die als Filiaal Manager of Ondernemer Detailhandel uitstromen, is het van grote waarde om deze stad - waar zo verschrikkelijk veel (gebruiks) artikelen vandaan komen -te bezoeken en kennis te maken met de cultuur, normen en waarden, achtergronden, werkmentaliteit etc.

De leerlingen die meegaan zijn bereid om uit hun comfortzone te komen en worden geprikkeld ondernemend te zijn; misschien voor het eerst te vliegen, voor het eerst buiten Europa te gaan, eigen grenzen te verleggen, onbekend voedsel te eten. Kleine stappen op een hopelijk lang en succesvol carrierepad.

 

 

 

Ondernemers in de dop bereiden zich met het PERSPECTIEF-lesmateriaal voortreffelijk voor op examens én op hun toekomst als zelfstandig ondernemer.