Citaverde College


CENTRUM VOOR VAKMANSCHAP EN ONDERNEMERSCHAP AGRO

Studenten 'de wei in' voor onderwijs in de praktijk.

Beter agrarisch mbo-onderwijs, dat naadloos aansluit bij de praktijk in het bedrijfsleven. Dat is het doel van het Centrum voor Vakmanschap en Ondernemerschap Agro dat voor de zomer groen licht kreeg van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. CITAVERDE College nam het initiatief, samen met het regionale bedrijfsleven en kennisinstellingen. Marcel Creemers, directeur CITAVERDE Bedrijfsopleidingen, licht achtergrond en aanpak toe.

"Het Centrum voor Vakmanschap en Ondernemerschap Agro is hard nodig om toekomstige vakmensen klaar te stomen voor een baan in de agrarische sector. De vraag naar goed opgeleid personeel in de agrosector groeit, vooral in de regio Greenport Venlo. Als we kijken naar de laatste 20 jaar, dan moeten we constateren dat de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven is afgebrokkeld. Het onderwijs is teveel op zichzelf gericht geweest. In 2012 kwamen vanuit de melkveehouderij de eerste signalen dat het anders moest; beter onderwijs en een betere aansluiting op de beroepspraktijk. Samen met 5 melkveehouders is een klankbordgroep gestart die heeft geleid tot een zeer succesvolle pilot. Hier is de basis gelegd voor een nieuw onderwijsmodel."

Tussen de koeien
"Insteek van de pilot was vooral kennis van de ondernemers zelf in te zetten, en daarnaast die van specialisten op het gebied van onder meer veevoeding, vruchtbaarheid, robotisering of diergezondheid. In de klankbordgroep zijn allerlei thema's vastgesteld die voor de sector van belang zijn en bij elk thema zijn, samen met de ondernemers, de juiste gastdocenten gezocht. De kennis werd in de bedrijven, soms letterlijk tussen de koeien, overgedragen. Dat we dit hebben kunnen doen, is te danken aan de enorme betrokkenheid van de bedrijven en financiële ondersteuning van de Rabobank," zegt Marcel Creemers. "Lessen in de praktijk, dus op de bedrijven, dat is toch wat studenten het meeste aanspreekt, en wat het meeste brengt. Ook docenten en bedrijven waren enthousiast. Kleinere pilots binnen de tuinbouw en intensieve veehouderij volgden, eveneens met succes. Het geloof in dit model met veel meer praktijk en sterke inbreng vanuit het bedrijfsleven is dan ook groot."

Uitrol in Agro
In het Centrum voor Vakmanschap en Ondernemerschap Agro wordt het nieuwe onderwijssysteem verder uitgerold. Creemers: "We richten ons op bedrijven binnen de agro-keten. Er is gekozen voor een sectorale aanpak binnen melkveehouderij, tuinbouw, varkens- en pluimveehouderij, open teelt en boomteelt, met name in de regio Noord-Limburg waar de agro&food sector een van de meest omvangrijke en innoverende sectoren is. Het is overigens nadrukkelijk de bedoeling straks verder te kijken dan Noord-Limburg en het model uit te rollen naar de hele provincie Limburg en zelfs Zuidoost-Nederland." Creemers gelooft er heilig in. "Dit wordt breed gedragen door onderwijs en bedrijfsleven. Er is veel commitment om het vakmanschap en ondernemerschap op deze manier naar een hoger plan te tillen."

Zeven garanties
Niet voor niets durven de partners in het Centrum voor Vakmanschap en Ondernemerschap Agro het aan om zeven garanties af te geven: een zwart op wit baan/werkgarantie voor alle leerlingen, intensieve begeleiding gedurende het hele traject, de praktijk leren bij topbedrijven waar de studenten iets extra's kunnen leren, top- (gast-)docenten en medewerkers, flexibiliteit en maatwerk, een volwaardig en intensief programma en aandacht voor innovatie (techniek en internationalisering).

Gezamenlijk belang
"Inmiddels hebben zich 34 bedrijven en partners bij het Centrum voor Vakmanschap en Ondernemerschap Agro aangesloten. Daarnaast participeren de Provincie Limburg en andere kennisinstellingen zoals HAS en Fontys. Dat is ook de kracht ervan, er is een gezamenlijk belang.