ROC A12


Module Ik ga ondernemen

Met de digitale module ‘Ik ga ondernemen’ leren studenten wat er omgaat in ‘hun’ branche en de ondernemers weten wat er speelt bij de studenten. Bij ‘Ik ga ondernemen’ staat doelgericht werken, zelfstandigheid, innovatief vermogen en commercieel denken centraal. Studenten komen direct in contact met specialisten, volgen masterclasses (gegeven door lokale bedrijven) en leren daarnaast online. Om de module zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de praktijk, is in de ontwikkelfase gebruik gemaakt van de expertise van docenten, ondernemers en ondernemersvereniging City Centrum Arnhem.

Doorlopende leerlijn vmbo/mbo
Leerlingen kunnen op het vmbo al starten met de module. Door de module maken leerlingen al op jonge leeftijd kennis met het ondernemerschap. Ondernemers uit de regio geven masterclasses die aansluiten bij de opleidingssector van de leerlingen.

De eerste lichting vmbo-leerlingen van Het Streek in Ede en de leerlingen van het Titus Brandsma College in Velp hebben hun deelcertificaat ontvangen. Leerlingen kunnen de module vervolgen bij ROC A12.

De verwachting is dat de module in de nabije toekomst gecombineerd wordt met elke of bijna elke studierichting. De module is geen opleiding, maar moet gezien worden als een extra plus bovenop de gekozen studierichting.
‘Ikgaondernemen’ bestaat uit een aantal masterclasses door ervaren ondernemers en een theoretisch deel ook weer verzorgd door gespecialiseerde docenten. Met als resultaat een module die op inspirerende wijze alle facetten van het ondernemerschap in beeld brengt: offline & online en in de praktijk & theorie.
Studenten die ‘Ikgaondernemen’ goed afronden worden beloond met een erkend certificaat.

Bij de ontwikkeling van de CE Ondernemerschap is de ‘ZZP’er’ als uitgangspunt genomen. Wat heeft een startende ‘zelfstandige zonder personeel’ nodig om zijn onderneming de eerste belangrijke jaren te laten bestaan en groeien? Dit basispakket is beschreven in zeven zogenoemde werkprocessen. Er wordt formatief en summatief getoetst, waarbij er een eindassesment/panelgesprek plaatsvindt.
www.ikgaondernemen.com