EBC*L Enterprise is er speciaal voor ZZP-ers en ondernemende (creatieve) studenten.


Het certificaat is, in samenwerking met ROC van Amsterdam en EBC*L International, ontwikkeld om daarmee het ondernemerschap van de vakman te versterken.
Met het certificaat EBC*L Enterprise kunnen de houders ervan aantoonbaar maken dat ze over de sociale en ondernemende competenties beschikken om als ZZP-er en kleine ondernemer hun ondernemende activiteiten goed uit te kunnen voeren.
De examens van EBC*L Enterprise worden, net als alle andere certificaten van EBC*L, gecontextualiseerd afgenomen.
Daarmee worden alle beroepsopleidingen met ondernemerschap en alle VO-opleidingen op maat bediend.
Alle informatie over EBC*L Enterprise vindt u op www.ebcl.nl en op www.ondernemend.nu/middelbaar-beroepsonderwijs/onderwijsprogramma/ebclnl

 

EBC*L en ROC van Amsterdam werken samen voor ondernemende creatieve MBO studenten.

 

ROC Amsterdam en EBC*L ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

ROC van Amsterdam en EBC*L ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst

Van links naar rechts: Daniëlle Habets, voorzitter directie MBO College Zuid, Marieke Gervers, Programmaleider Practoraat Creatief Vakmanschap en Bert Wissink, voorzitter EBC*L Nederland.

New Creative Starters is een Amsterdams initiatief dat in 2016 is opgericht door het Practoraat Creatief Vakmanschap van Mbo College Zuid ROCvA. Met enthousiaste alumni, studenten, docenten uit verschillende creatieve disciplines en met het werkveld wordt gebouwd aan innovatieve faciliteiten, die de creatieve vakmensen beter op weg helpen in hun ondernemende creatieve loopbaan.

In september 2016 startte het New Creative Starters project, waar 250 afstuderende creatieve Mbo studenten van verschillende creatieve scholen gedurende 1 jaar 4x bij elkaar komen in events op een broedplek in Amsterdam om te netwerken, creative challenges aan te gaan en om samen te leren van inspirerende masters en succesvolle ondernemende (peer) coaches.
Ter ondersteuning van het ondernemende leerproces is een nieuwe digitale leertool ontwikkeld, waarin studenten hun eigen specifieke ondernemerschapsproces doorlopen. Deze leertool zit vol met opdrachten, kennis, formats en inspiratie! Deze tool sluit aan op het nieuwe EBC*L examen voor zzp-ers: Enterprise Creatieve Industries en de leertool blijft beschikbaar na hun afstuderen.

‘Regioplan ‘Werk maken van talent’

New Creative Starters, Mbo excellentie Amsterdam is een van de tien projecten binnen het regioplan ‘Werk maken van Talent’ met als doel talenten op te leiden of om te scholen voor banen in kansrijke sectoren. Het regioplan wordt gecoördineerd door de Amsterdam Economic Board.’