ROC Midden Nederland


Ondernemen en Ondernemerschap

Het bedrijfsleven vraagt meer en meer van werknemers dat zij een ondernemende houding hebben [ondernemendheid, actief, eigen initiatief] en verwachten dat beginnende beroepsbeoefenaren dit als basis ‘meenemen’. Denk maar aan initiatief nemen, creativiteit, doorzettingsvermogen, durven om risico’s te nemen en zelfredzaamheid.  

Het bedrijfsleven noemt dit ook wel de Werknemer 2.0.
Jongeren van vandaag willen in grotere mate zelf de regie over hun eigen loopbaan en ontwikkelen daarvoor samenwerkingsvaardigheden en andere en nieuwe manieren van leren en studeren. De minister van Onderwijs spreekt in dit verband over 21st-century skills.

Naar verwachting zullen de komende jaren andere vormen van werken ontstaan en dat kan zijn in loondienst, of als freelancer, zelfstandige of flexkracht. Binnen bedrijven wordt ook steeds vaker gewerkt in projecten. Succesvol werken met en in projecten heeft duidelijke raakvlakken met de basis houding en gedrag van ondernemendheid en ondernemerschap.

Voor ROC Midden Nederland reden om ondernemerschap een belangrijk onderdeel te maken van het onderwijs voor al onze studenten van alle opleidingen en opleidings-niveaus om daarmee de kansen op succes in de arbeidsmarkt te verhogen. We zeggen niet voor niets; Beleef je toekomst nu.

 

Ondernemendheid en ondernemerschap leer je bij ons bijvoorbeeld in:

 • Keuzedeel oriëntatie op ondernemerschap
 • Keuzedeel ondernemend gedrag
 • Keuzedeel MBO ondernemerschap
 • Workshops en challenges die met enige regelmaat worden georganiseerd.
 • Excellent Ondernemerschapsprogramma, waarin je je eigen bedrijf start en daarin begeleid wordt door ondernemers, externe trainers en docenten.

Voor meer informatie: ondernemerschap@rocmn.nl

Europese-competenties-voor-ondernemend-gedrag

Europese competenties voor Ondernemend Gedrag

De afgelopen twee jaren hebben vertegenwoordigers van vijf Europese landen zich ingezet voor het project “Entrepreneurship a Serious Game” (ESG). Een project, geïnitieerd en bekostigd door de EU dat beoogt één gemeenschappelijk Europees competentieprofiel voor ondernemend gedrag tot stand te brengen.

De projectgroep heeft inmiddels haar eindproducten voor dit project gepubliceerd. Die bestaan uit:

 • een Europees geldend competentieprofiel voor ondernemerschap (ECF);
 • een online game, waarin de ECF-competenties en vaardigheden worden beoefend en getoetst.


De zes benoemde competenties van het European Competence Framework (ECF) zijn:

 • Motivatie en passie
 • Betrouwbaarheid
 • Informatiebereidheid
 • Flexibiliteit
 • Pro-activiteit
 • Betrokkenheid


Team Handel en Commercieel Amersfoort (HCA) van het ROC Midden Nederland heeft de competenties inmiddels tot leidraad verklaard en gebruikt de resultaten van het project voor het inrichten van haar curriculum voor het keuzedeel Ondernemend gedrag. Binnen elk van de competenties zijn essentiële vaardigheden benoemd (zogeheten sleutelvaardigheden) die zijn aangevuld met relevante sleutelvaardigheden zoals beschreven in het mbo Keuzedeel Ondernemend gedrag van Stichting Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (S-BB).
Binnen het team HCA van het ROC Midden Nederland zijn  Kars Boelens en Ramiro Martina verantwoordelijk voor het curriculum-ontwerp.

Ondernemend gedrag versus Ondernemerschap
Het is noodzakelijk Ondernemend gedrag te onderscheiden van de (keuzedelen) Ondernemerschap mbo en Oriëntatie op ondernemerschap. Hoewel ondernemers vaak een ondernemende houding hebben, betekent dat nog niet dat mensen met een ondernemende houding altijd ook een eigen bedrijf zullen (gaan) starten. Sterker nog, er zijn zelfs ondernemers die goed zijn in hun vak en niet eens een eigen bedrijf ambiëren. De markt en/of het werkveld waarin ze zitten eist echter wel van hen dat ze zich als ondernemers positioneren.

Ondernemend gedrag is geen vak op zich
Het is noodzakelijk Ondernemend gedrag niet uitsluitend aan te bieden als een vak en/of keuzedeel, maar het te verbinden met waar mogelijk alle aangeboden onderwijs. In het team HCA is dat gerealiseerd door bijvoorbeeld alle vakdocenten in te zetten en een rol te geven bij het ontwikkelen en monitoren van het ondernemend gedrag van de studenten. Dit alleen al maakt het onderwijsteam bewust van eigen ondernemend gedrag en maakt dat ondernemend gedrag gaat leven. Zoals bij elke (onderwijs)vernieuwing, is het van belang dat het door het (onderwijs)team gedragen wordt.

Beoordeling en examinering
Terwijl veel onderwijsinstellingen nog zoekend zijn naar een manier om het keuzedeel Ondernemend gedrag te beoordelen en te examineren, is daar in het concept van HCA een goede oplossing voor bedacht. Er wordt gebruik gemaakt van ingekochte examens van de examenleverancier ESS, die worden aangepast op de feitelijke examinering.
Kwaliteit, kleinschaligheid en persoonlijk contact, tevens de belangrijkste aspecten van het profiel van het ROC Midden Nederland, staan daarom centraal in de opbouw van het curriculum en daarom in de beoordeling / examinering van het keuzedeel.

Het ESG project zit in de eindfase en loopt door tot en met januari 2017. Dit maakt dat wij op zoek zijn naar scholen die geïnteresseerd zijn in het testen en feedback geven op het online spel: SimBiz en of met ons meedenken hoe wij dit spel verder kunnen implementeren in het onderwijs.

Voor meer informatie rondom het ESG project, de ECF competenties, het online spel en het inrichten van het keuzedeel Ondernemend gedrag kunt u contact nemen met Ramiro Martina (r.martina@rocmn.nl).