Waarom het Ondernemerschapspaspoort?


Wij geloven erin dat we in het onderwijs alles moeten doen om het maximale uit jonge mensen te halen. Naast het aanleren van voldoende kennis om later als geslaagd werknemer of ondernemer door het leven te kunnen gaan, moeten wij het ondernemend gedrag van jonge mensen stimuleren, ze bewust maken van de kwaliteiten die ze hebben en ze helpen deze kwaliteiten te ontwikkelen.

  • Een ondernemend mens is voorbereid op de sterk veranderende toekomst.
  • Een ondernemend mens heeft de flexibiliteit om op zoek te gaan naar kansen.
  • Een ondernemend mens is noodzakelijk voor de samenleving van 2030.

Het Ondernemerschapspaspoort stelt mensen in staat om voor zichzelf en voor anderen (digitaal) vast te leggen over welke ondernemende competenties men beschikt. Men kan zelf een portfolio samenstellen waarin ondernemende competenties aan bod komen en anderen kunnen in het paspoort de ondernemende competenties van de houder aanbevelen.

Met het Ondernemerschapspaspoort worden bewijzen verzameld van de verschillende activiteiten die iemand heeft uitgevoerd op het gebied van ondernemerschap. Door de verscheidenheid van onderwijsprogramma’s en buitenschoolse ondernemerschapsactiviteiten, is er behoefte om hierin structuur en overzicht aan te brengen. Zo kan iemand met ondernemersambities gemakkelijker zien waar hij staat. Wat moet hij nog doen om bepaalde kennis en vaardigheden te verkrijgen? Wat ontbreekt nog? Ook (toekomstige) werkgevers of investeerders kunnen aan de hand van iemands Ondernemerschapspaspoort zien welke ondernemerskwaliteiten hij in huis heeft.

Wat is het doel van het Ondernemerschapspaspoort?

Het Ondernemerschapspaspoort heeft als doel om op een makkelijke manier aan de buitenwereld te laten zien hoe ondernemend je bent.

Hoe ondernemend zijn we nu eigenlijk in Nederland? We hebben het dan niet over hoeveel bedrijven er opgericht worden en hoe succesvol die zijn, maar hoe kijken we naar de wereld. Zien we kansen, grijpen we die ook? Zijn we doorzetters, zijn we creatief, hoe zijn onze sociale vaardigheden, werken we naar een doel toe? Het is een greep uit de ondernemende competenties die terug te vinden zijn in het Ondernemerschapspaspoort.

 

Waarom is het Ondernemerschapspaspoort zo belangrijk

Als je ondernemend bent, dan zet je net een stapje meer dan een ander, heb je net iets meer doorzettingsvermogen, ben je net even creatiever dan gemiddeld. En dat is fijn. Fijn omdat je jezelf kunt onderscheiden van anderen, zodat je de kans krijgt om een leukere stage te krijgen als je op school zit, een leukere baan te krijgen als je die zoekt of dat je gemakkelijker een financiering kunt krijgen voor jouw onderneming.

Ondernemend gedrag op school

Het Ondernemerschapspaspoort is bedoeld voor individuele mensen als showcase voor hun ondernemende capaciteiten. Daarnaast is het een platform voor scholen die het ondernemerschap concreet willen vormgeven binnen hun organisatie, en biedt het verschillende handvatten om aan de slag te gaan met ondernemerschap, ondernemende competenties, en het ondernemender maken van het onderwijs.

Laat zien hoe ondernemend je bent

Iedereen kan laten zien hoe ondernemend hij/zij is. Wat voor ondernemende dingen je hebt gedaan in je leven. En je hebt een vaste plek waar je dat kan laten zien aan anderen. Laten zien waar je ondernemende kwaliteiten zitten is niet alleen belangrijk, maar ook leuk. Je eigen URL waarin je jouw ondernemende kwaliteiten kan laten zien.

Ondernemende competenties

Competenties geven aan waar iemand goed in is. Een competentie zegt wie je bent, wat je weet, wat je kunt en wat je wilt. De competenties die we gebruiken in het Ondernemerschapspaspoort zijn de volgende:

 

Creativiteit: Hoe creatief ben je in het aanpakken van problemen?
Dominantie: De mate waarin je controle wilt hebben over je omgeving.
Doorzettingsvermogen: Geef je snel op of zet je altijd door?
Effectiviteit: Is jouw gedrag en aanpak effectief?
Empathie: Hoe goed kan jij je inleven in de ander en daar je voordeel mee doen?
Flexibiliteit: Hoe flexibel ben jij? Kan het ook linksom als het rechtsom niet gaat?
Marktgerichtheid: Weet jij wat de markt wil? En hoe speel je daar op in?
Plannen: Kan jij plannen en vooruit denken?
Prestatiegerichtheid: Welke prestatie wil je echt neerzetten?
Pro-activiteit: Hoe proactief ben je? Waaruit blijkt dat?
Risicobereidheid: Welke gecalculeerde risico’s neem je?
Sociale oriëntatie: Hoe makkelijk leg je contacten met anderen?
Zelfstandigheid: Kan jij op eigen kracht doelen realiseren?