Ondernemende scholen in beeld


Een ondernemend begin van de dag

In een reeks van acht filmpjes laten basisschoolleerlingen zien wat het is om een ondernemend project of activiteit op te zetten. De filmpjes gaan vergezeld van een lesbrief of achtergrondinformatie, die docenten handvatten bieden om in de klas de projecten te bespreken of er een opdrachtje aan te verbinden. Het zijn leerlingen van scholen door heel Nederland die ondernemend leren een plek gegeven hebben in hun onderwijs. Allerlei onderwerpen komen aan bod: het ontwerpen van een schoolplein, koken met de klas of het opzetten van een kinderbibliotheek die door leerlingen gerund wordt. De filmpjes zijn te zien via De Dag Vandaag. Dit is een digitale agenda voor het digitale schoolbord waar scholen gratis gebruik van kunnen maken.

Ondernemend leren: oefenen met 21e eeuwse vaardigheden

Ondernemend leren stimuleert leerlingen om initiatieven te nemen en samen te werken aan een concreet einddoel. Ondernemend leren daagt leerlingen uit om zélf in actie te komen. Eigen initiatief levert na afloop vaak een extra goed gevoel op. Dat leidt tot een beter zelfbeeld en een hoger zelfvertrouwen. De kinderen krijgen de kans om te oefenen met de zogenaamde 21e eeuwse ondernemende vaardigheden zoals kansen zien, lef hebben, creativiteit ontwikkelen, samenwerken en doorzetten in een betekenisvolle context. Het helpt leerlingen om te ontdekken waar hun talenten liggen. Bovendien gaan ze zich betrokken voelen bij de wereld om hen heen.


De ondernemende projecten van de basisscholen worden gestimuleerd door het Actieprogramma Onderwijs en Ondernemen, uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.