Basisonderwijs: ondernemerschap als kerndoel?


In het basisonderwijs ligt alles wat geleerd moet worden vast. Per jaar, per vak weet de leerkracht precies wat aan bod komt.

 

Dit is allemaal beschreven in de kerndoelen. Die gaan over leergebieden (schoolvakken) als Nederlands, Rekenen/Wiskunde, Oriëntatie op jezelf en de wereld, waaronder Mens en samenleving, Natuur en techniek, Ruimte (aardrijkskunde), Tijd (geschiedenis), Kunstzinnige oriëntatie en Bewegingsonderwijs.

 

Deze kerndoelen kunnen op verschillende manieren behaald worden. Bijvoorbeeld met ondernemerschapsonderwijs. Zo komen in het BizWorld-programma kerndoelen uit verschillende leergebieden aan de orde. Natuurlijk kerndoelen van de leergebieden Rekenen. Denk maar eens aan het berekenen van omzet en winst, de koers van je aandeel, of de verkoopprijs van je product. En wat betreft Taal: discussies tijdens brainstormsessies, een vergadering met ‘aandeelhouders’, een verslag voor je investeerder. Maar ook wat betreft sociale vaardigheden (Mens en samenleving), inzicht in materialen, technieken en duurzaamheid (Natuur en techniek) en creativiteit (Kunstzinnige oriëntatie) komen belangrijke aspecten in ondernemerschapsonderwijs aan bod.